Shutterstock

Pottetrænede køer skal skåne miljøet

For at nedbringe forureningen fra køers efterladenskaber har forskere udviklet en metode til at lære køer at gå på toilettet.

I landbruget går køerne traditionelt frit omkring og efterlader deres afføring og urin tilfældigt i stalden eller på marken.

Efterladenskaberne på marken kan forurene jord og grundvand, og ammoniak fra kokasser nedbrydes til gasarten dinitrogenoxid – også kendt som lattergas – der er en yderst potent drivhusgas.

For at komme forureningsproblemet til livs har et internationalt forskerhold nu udført succesfulde forsøg med at pottetræne kalve.

Ko, toilet

I forsøget fik kalvene en belønning for at benytte det særlige ko-toilet.

© FBN

I en forsøgsstald indrettede forskerne et særligt toilet til kalve, hvor efterladenskaberne kunne opsamles og senere bortskaffes på forsvarlig vis.

Køer er normalt ikke gode til at holde sig, så som en del af oplæringen fik dyrene en belønning for at besørge det rigtige sted. Hvis de tissede ved siden af, blev de i stedet ramt af en stråle koldt vand.

Metoden virkede efter hensigten. Ud af de 16 kalve i forsøget lykkedes det at lære de 11 at benytte toilettet på blot et par uger. Det er en højere succesrate, end når små børn skal lære at gå på toilettet.

VIDEO: Se en kalv benytte toilettet.

I moderne stalde finder køer selv vej til malkemaskinen, når de trænger til at komme af med mælken.

Forskerne håber, at ko-toilettet på samme måde kan blive en fast indretning i stalden til gavn for både miljø, landmænd og køerne selv.