Shutterstock

Renere luft redder 1,5 milliarder fugle

Ozon angriber fugles luftveje, slimhinder og fødekilder – men regulering af gasarten har nu reddet 1,5 milliarder spurve, finker og løvsangere, afslører forskning.

Over de sidste 40 år er 1,5 milliarder fugle blevet reddet i Nordamerika som direkte konsekvens af strammere regulering af ozon-forurening. Det svarer til 20 procent af den samlede fuglebestand.

Forskere fra Cornell University og University of Oregon i USA står bag konklusionen, der overrasker, fordi ozon-reguleringen ikke blev indført for at redde fugle – men for at beskytte mennesker.

Der er med andre ord tale om en heldig bivirkning.

Ozon-gas angriber luftvejene

Ozon findes naturligt i stratosfæren, hvor den hænger nemlig som et beskyttende lag, der absorberer Solens farlige UV-stråling.

Men ozon kan også opstå nede ved jordoverfladen, når kvælstofilter og flygtige organiske forbindelser – som begge udledes af os mennesker fra biler, fabrikker og lignende – går i forbindelse med hinanden.

Og når ozon indåndes af mennesker og andre dyr, er gassen ikke længere beskyttende – den er direkte farlig for vores luftveje.

Ozon består af tre iltatomer, og de kan sætte gang i en iltningsreaktion, hvis de kommer i kontakt med de forskellige molekyler, der sidder i vores luftveje og slimhinder.

De kemiske bånd mellem molekylerne kappes over og rearrangeres på nye måder med de ekstra iltatomer – og det kan føre til akut betændelse.

Slimhinderne mister noget af deres evne til at beskytter mod mikrober og giftige kemikalier, og som forsvar begynder luftvejene at kompensere ved at trække sig sammen og producere beskyttende væske. Det gør det sværere at trække vejret.

Uden indgreb: 4,5 mia. fugle ville være pip væk

Forskerne fra USA sammenlignede antallet af fugle i forskellige regioner over de sidste 15 år med luftkvalitetsmålinger og politiske indgreb i de pågældende regioner.

De fandt en klar sammenhæng mellem regulering af luftkvalitet og antallet af fugle.

Selvom de nordamerikanske fuglebestande er faldet med tre milliarder siden 1970, så mener forskerne, at tallet ville have ligget på 4,5 milliarder uden den strammere ozon-regulering.

Ozon-forurening rammer især de små trækfugle – spurve, finker, løvsangere – som udgør 86 procent af USA's fuglebestand.

Udover skaden på fuglenes luftveje har ozon også en skadelig effekt på de insekter og planter, som ellers udgør fuglenes fødevaregrundlag.