Shutterstock

Robotter af pollen kan fjerne kviksølv fra vores vand

Forskere er lykkedes med at ombygge pollen fra noget så almindeligt som mælkebøtter og solsikker til billige og holdbare mikroskopiske robotter, der kan rense vores spildevand for tungmetaller.

Spildevand fra fabrikker indeholder ofte kviksølv, som er giftigt for mennesker og mange af naturens økosystemer.

Normalt fjerner man kviksølv fra vandet ved at filtrere det, tilsætte aktivt kul, gennem omvendt osmose eller lignende processer. Men det er dyrt og tidskrævende.

Nu arbejder Martin Pumera fra University of Chemistry and Technology i Tjekkiet og hans kolleger på et smart og billigt alternativ.

Pollen kan binde kviksølv til sig

Visse typer af pollen har en naturlig evne til at adsorbere kviksølv-ioner, som bindes til pollenkornets overflade. Det har fået forskerne til at eksperimentere med at bygge de små pollenkorn om til mikrorobotter, som blandt andet kan bruges til rensning af spildevand.

Forskerne brugte otte forskellige typer pollen: mælkebøtte, fyr, lotus, solsikke, valmue, kamelia, ulvefod og dunhammer. Først rensede de pollenkornene og fæstnede så platinpartikler på den ene side af hvert korn.

Derefter blev platin-pollen-hybriderne lagt i kviksølvsforurenet vand tilsat brintoverilte. Når platin reagerer med brintoverilte, nedbrydes brintoverilten, og der dannes bobler.

Boblerne fungerer som en kemisk motor, der driver mikrorobotterne rundt i vandet. På den måde kommer robotterne i kontakt med flere kviksølvspartikler.

Minirobotter fjerner 80% af kviksølvet

Efter to timer i det forurenede vand havde samtlige pollentyper adsorberet mindst 80% af kviksølvet.

Pollen fra dunhammer og ulvefod var mest effektive og fjernede omkring 90%, mens lotusblomstens pollen bevægede sig hurtigst med cirka 78 centimeter i timen.

Pollen er en af verdens mest stabile strukturer, som er i stand til at overleve i millioner af år under barsk behandling, og så kan det ovenikøbet anskaffes til billige kilopriser.

Derfor kan pollen-mikrorobotter vise sig at blive et billigt, stabilt og bæredygtigt alternativ til traditionelle rensemetoder fremover.

© Getty Images

Derfor er kviksølv farligt

Tungmetallet ophober sig i fødekæden og kan fx overgå fra forgiftede alger i vand til krebsdyr og derfra til fisk og mennesker.

Kviksølv kan hæmme centralnervessystemet og føre til lammelser og er særligt skadeligt for gravide, fordi stoffet binder sig til fosterets hjerneceller og kan medføre hjerneskade.