SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Sprøjtemiddel skal gøre naturen brandsikker

KAMPEN FOR KLIMAET: En ny væske kan sprøjtes på bevoksningen i udsatte områder og forhindre over 80 procent af skovbrandene i at opstå.

Australien, Sydamerika og det vestlige USA har de senere år oplevet en voldsom stigning i antallet af skovbrande. Alene i Californien er de landområder, som ødelægges af skovbrande, fem gange større, end de var for 50 år siden.

Nu har forskere fra Stanford University i USA opfundet en brandhæmmende væske, som kan forhindre mange af brandene i at opstå.

Brandhæmmende væske klistrer til græsset

Skovbrande opstår oftest i lav vegetation som græs. En ny brandhæmmende væske kan klistre til græsset i månedsvis og gøre det umuligt for ilden at få fat.

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Væsken lægger sig som en film

Den brandhæmmende væske (grøn) flyder ud og danner en film på græsstråenes overflade (gul).

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Filmen virker som isolering

Ved brand ændres væsken til en barriere af kulstof (grå), som både isolerer mod varmen (rød) og forhindrer ilt (blå) i at komme til. Derfor går ilden ud.

Sammen med brandmyndighederne har forskerne gennemgået data for 305.000 brande i Californien, som har hærget gennem de seneste ti år.

84 procent af dem var antændt langs veje og andre befærdede steder, typisk i tørt græs og anden lav bevoksning.

Det betyder, at langt de fleste af brandene kan undgås, hvis bare højrisikozonerne kan gøres brandsikre. De kendte brandhæmmende væsker har den svaghed, at de mister deres virkning, så snart vandet i dem fordamper.

Derfor udviklede forskerne en mere tyktflydende væske, nærmest som en klistret gel, der er mere holdbar. Når den sprøjtes ud over fx et græsareal, fordeler den sig og lægger sig som en film på græsstråene.

Sådan virker den brandhæmmende væske

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Usprøjtet græs

Et minut efter antænding

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Sprøjtet græs

Et minut efter antænding

I tilfælde af brand får varmen gelens ingredienser til at reagere med hinanden. Resultatet er et lag af isolerende kulstof, som holder både varme og ilt væk fra græsset, så ilden hurtigt dør ud.

Gelen beskytter mod brand gennem hele tørkesæsonen, og den skylles først væk, når tørken afløses af kraftig regn.