I. Kane / University of Manchester

Største mængde mikroplast nogensinde fundet på havbunden

Et hold af internationale forskere har fundet den højeste koncentration af mikroplast nogensinde målt med op mod 1,9 millioner partikler på kun 1 kvadratmeter havbund i nærheden af Italien. Nu frygter de for biodiversiteten.

Mellem 4 og 12 millioner tons plastik ender hvert år i verdenshavene, og de fleste har efterhånden hørt om de frygtindgydende, flydende “affaldsøer” i Stillehavet. Men faktisk udgør den flydende plastik mindre end 1% af den samlede mængde plastik i havene.

De sidste 99% udgøres af den usynlige mikroplast, som primært stammer fra tekstiler, tøj og nedbrudte partikler fra større stykker plastik, der ikke kan filtreres effektivt fra vores spildevand, før de ender i floder og havet.

Millioner af partikler på én m2

Et hold internationale forskere har indsamlet sedimenter fra bunden af Middelhavet i nærheden af Italien og undersøgt den i laboratoriet. Først sorterede de sedimenter fra mikroplast. Så talte de plastpartiklerne under mikroskop, før de identificerede plastiktyperne ved hjælp af infrarød spektroskopi, dvs. stoffernes evne til at absorbere infrarød stråling.

Resultatet: Verdens hidtil højest målte koncentration af mikroplast med op mod 1,9 millioner partikler på blot 1 kvadratmeter.

MIKROPLASTIK: Mange af plastpartiklerne er under 1 mm lange og stammer fra tøjfibre og andre tekstiler.

© I. Kane / University of Manchester

Forskernes undersøgelser viste også, at mikroplast ikke er fordelt jævnt under havoverfladen, men i stedet fordeles af stærke havstrømme i særlige hotspots. Ligesom de flydende plastikøer – som i virkeligheden er en slags “plastiksupper” – der samler sig i grupperinger på overfladen.

Forskere: Politikere må på banen

Resultat bekymrer forskerne, fordi de samme havstrømme, som samler mikroplasten, også bærer på ilt og næring til dybhavsarter. Der er med andre ord risiko for, at mikroplasten aflejres i områder med biodiversitet, hvor de kan blive indtaget af havdyr.

I de senere år har der været stor fokus på den flydende plastik og projekter som The Ocean Cleanup, der har lovet at fjerne store mængder plastik fra Stillehavet.

Det hjælper at fjerne flydende plastik, inden den bliver nedbrudt til mikroplast. Men i det store hele er det kun en dråbe i havet, og selv en overfladeindsamling i stor skala løser ikke den store udfordring med mikroplast på havbunden.

Forskerne konkluderer, at oprydning ikke er løsningen. Når badeværelset bliver oversvømmet, er svaret at lukke for vandhanen. Som Dr. Mike Clare fra National Oceanography Centre i England sammenfatter det:

“Resultaterne peger på behovet for politisk handling, som begrænser fremtidig udledning af plastik i naturlige miljøer.”