Shutterstock

Mineralstøv opsnapper millarder tons CO2

Op mod to milliarder tons CO2 kan fjernes fra atmosfæren hvert år ved at dække landbrugsjord med mineralstøv, mener forskere.

Når det regner på en sten, bliver den langsomt nedbrudt, og hvis den indeholder silikat-mineraler trækker processen desuden CO2 ud af atmosfæren.

Forvitringsprocessen foregår hele tiden i naturen. Men det sker i snegletempo over millioner af år.

I en stor undersøgelse viser et hold forskere fra University of Sheffield imidlertid, at tempoet på processen kan skrues gevaldigt op, hvis vi aktivt begynder at sprede støv fra silikat-mineraler på klodens landbrugsjord.

Faktisk mener forskerne, at metoden vil kunne fjerne CO2 svarende til op mod 6% af den samlede globale årlige udledning.

Mineralstøv lagrer kulstof i Jordens skorpe

Den kunstige forvitringsproces, der skal sætte fart på CO2-optagelsen, fungerer ved såkaldt carbonation, hvor pulveriseret silikat-mineralstøv sætter gang i en CO2-cyklus, der har endestation i undergrunden i stedet for i atmosfæren.

Silikatmineralerne, der udgør 95% af Jordens skorpe, består af ilt og silicum og er i stand til at forbinde sig med kuldioxid, når det regner.

Vanddråberne reagerer med luftens kuldioxid og danner en mild kulsyre, som – når det rammer silikatstøvet – omdannes til silicumdioxid, calcium og bicarbonat.

Stofferne fragtes med tiden af floder og vandløb ud i havet, og I her sker der noget magisk: Skaldyr benytter calcium og bicarbonat til at bygge skaller af, og når dyrene dør, synker skallerne til bunds. Her bliver størstedelen af kalken og bicarbonatet med tiden presset ned i Jordens skorpe igen.

På den måde gemmes det meste af kulstoffet væk i Jorden uden at gøre skade i atmosfæren.

Er du nysgerrig på hvad dit CO2-aftryk er? Få overblikket med vores CO2-beregner!

Mange steder i verden har landbruget længe brugt kalksten på markerne for at reducere jordens surhed og bidrage med næring. Forvitringsprogrammet gør det samme, men beriger bare jorden med calcium og magnesium i stedet.

© Shutterstock

Kan opsuge en stor luns af vores CO2

Potentialet er stort, mener forskerne, der fremfører, at et stort forvitringsprogram i alt vil kunne fjerne to milliarder tons CO2 fra atmosfæren om året.

For at holde os til Paris-aftalens målsætning om ikke at overskride en temperaturstigning på 2 grader, er vi efter forskernes bedste skøn nødt til også at fjerne mellem 2 og 10 milliarder tons CO2 hvert år.

En yderligere fordel ved forvitrings-teknikken er, at indsatsen ifølge forskerne kan holdes til en pris på mellem $80-180 per ton støv, fordi mineralerne kan skaffes som restprodukter fra minedrift.

Den store risiko er dog, at en øget efterspørgsel på mineralstøv kan ende med at stimulere minedriften – hvilket i sig selv vil kunne øge CO2-udledningen med mellem 10 og 30% af den mængde CO2, som forvitringen fjerner.

Det problem skal adresseres undervejs. I første omgang er udfordringen dog at opnå politisk enighed om at sætte forsøget i gang.