Shutterstock

Naturfænomen i vækst har overraskende betydning for verdens CO2-regnskab

En global kortlægning af verdens søer er skidt nyt for kloden.

Flere og flere søer skyder op på verdenskortet.

Det er den opsigtsvækkende konklusion i en stor international undersøgelse, der har kortlagt 3,4 millioner søer verden over og deres udvikling gennem de seneste fire årtier.

Men i modsætningen til, hvad man måske kunne forestille sig, er det ikke godt nyt for klimaet.

For søerne er store udledere af drivhusgasser.

Det skyldes, at søerne frigiver store mængder af gasser som CO2, metan og lattergas, når bakterier og svampe mæsker sig i døde dyr og planter på søbunden.

Faktisk står verdens ferskvandssøer sandsynligvis for, hvad der svarer til en femtedel af al fossil CO2-udledning til atmosfæren - og forskerne frygter, at klimaforandringerne vil få søerne til at frigive endnu mere drivhusgas.

Klimaforandringer - Isen smelter

Klimaforandringer påvirker temperaturen, så blandt andet isen på Arktis og Grønland smelter.

© Shutterstock

Verdens søer

Heftig vækst i små søer

Undersøgelsen er udgivet i Nature Communications og viser, at det globale søareal er vokset med godt 46.000 kvadratkilometer mellem 1984 og 2019.

Det er en vurdering, forskerne er nået frem til ved at bruge satellitbilleder i høj opløsning kombineret med kunstig intelligens.

Ifølge undersøgelsens beregninger er CO2-udledningen fra søer årligt øget med 4,8 teragram CO2 i perioden – det svarer til, hvor meget Storbritannien øgede sin CO2-udledning med i 2012 fra 2011.

Det er især de små søer, som måler mindre end en kvadratkilometer, som har været i heftig vækst.

Samtidig er det ifølge forskerne dem, der udleder mest drivhusgas set i forhold til deres størrelse.

Det er fordi, de typisk ophober mere organisk stof, som bliver omdannet til gasser, og fordi de ofte er lavvandede, og gasserne derfor nemmere når til overfladen og videre ud i atmosfæren.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er der to væsentlige årsager til de mange nye søer: klimaforandringer og menneskelige aktiviteter.

Godt halvdelen af areal-øgningen udgøres af reservoirer, altså kunstige søer. Den resterende halvdel er primært søer skabt af smeltede gletsjere eller tøende permafrost.