Hvor er det farligst at bo?

Når man hører om naturkatastrofer, er det ofte de samme steder, der bliver ramt. Er nogle områder vitterligt meget farligere at bo i end andre?

Naturkatastrofer - tsunami

I samarbejde med Verdensbanken har et forskerhold fra Columbia University i USA kortlagt hele Jorden med hensyn til risikoen for naturkatastrofer.

Forskerne delte kloden op i små celler og kiggede på faren for seks forskellige katastrofer – cykloner, tørke, oversvømmelse, jordskælv, vulkanudbrud og jordskred – på basis af data fra de seneste 20 år.

Taiwan står for skud

Det viser sig, at det farligste sted at bo er Taiwan. Her lever 17 millioner mennesker eller 73 procent af befolkningen med risikoen for mindst tre former for naturkatastrofer.

Især cykloner er hyppige i Taiwan, men også jordskælv og oversvømmelser forekommer ofte.

Halvdelen af befolkningen er truet

Omkring en femtedel af klodens overflade er permanent truet af mindst én naturkatastrofe, og her bor over halvdelen af Jordens befolkning.

Ifølge en FN-rapport er i alt omkring 1,8 millioner mennesker døde som følge af naturkatastrofer igennem de seneste 20 år. I gennemsnit er det 247 om dagen.

Forskerne har ikke alene set på risikoen for tab af menneskeliv, man har også tegnet et verdensbillede af de økonomiske tab, der følger med katastroferne.

Dette viser, at flere europæiske landes økonomi risikerer at lide under eftervirkningerne af oversvømmelse og tørke eller begge dele.

Men hvor er der mindst mulig chance for at blive ramt af naturkatastrofer? Få forklaringen her!