IAEA

Tokyo var en hårsbredde fra atomkatastrofe

For otte år siden ramte et jordskælv og en efterfølgende tsunami Japans kyster og ødelagde dele af atomkraftværket Fukushima. Men katastrofen kunne have været langt værre.

Naturligvis skal et dødstal på 15.891 personer og 2.585 savnede på ingen måde negligeres.

Men her otte år efter Japans værste katastrofe i fredstid kan japanerne alligevel mindes de tabte med visheden om, at det jordskælv, der ramte landet den 11. marts 2011, kunne have udviklet sig langt værre, end det gjorde.

Påstanden har at gøre med atomkraftværket Fukushima, som ligger på østkysten 220 km nord for Tokyo.

Tsunami bragte Fukushima i knæ

Da jordskælvet ramte, gik de automatiserede nødprocedurer på Fukushima i sving, og værkets reaktorer lukkede ned helt efter planen.

Problemerne opstod først for alvor en time efter skælvet, da en 10 meter høj tsunami skyllede ind over kysten og rev de dieselgeneratorer og brændstoftanke bort, som stod for køling af reaktorerne.

Fukushima kunne blive nyt Tjernobyl

Kun hurtige og snarrådige beslutninger fra personalet på værket forhindrede en total nedsmeltning, hvilket ville have betydet, at hele Fukushima-værket var blevet sprængt i luften.

Hvis reaktorernes betonkapper var blevet smadret og det radioaktive indhold sluppet ud, ville japanerne have stået med et nyt Tjernobyl mellem hænderne.

En stærk vind i sydlig retning ville have båret udslippet direkte ned til Tokyos 34 millioner indbyggere.

Værkarbejdere forhindrede ragnarok

Dagen efter tsunamien når temperaturen i reaktor 1 op på over 1000 grader, og uran begynder at dryppe ud af brændselsstavene. Nedsmeltningen er begyndt.

Hurtigt beslutter operatørerne på katastrofeværket at lukke radioaktiv vanddamp ud af reaktorens tank – stik imod ordren fra atomkraftværkets ejer, firmaet TEPCO. Det gør det muligt for brandbiler at pumpe havvand ind i reaktoren for at køle atombrændslet.

Reaktor 1-bygningen eksploderer under afkølingen, men den totale nedsmeltning af det radioaktive materiale forhindres – og dermed den fuldstændige ødelæggelse af hele Fukushimaværket.

Havde det ikke været for de 50 frivillige arbejdere anført af Fukushimas driftsleder, Masao Yoshida, kunne Japan være blevet udsat for en sandt atomragnarok med radioaktive udslip på højde med det, man så i Tjernobyl i 1986.