Kan det virkelig passe, at det er umuligt at standse jordskælv?

Når først et jordskælv buldrer gennem jordskorpen er der så mange kræfter på spil, at vi umuligt kan standse det. Men geologer og ingeniører arbejder på en ny teknologi, der gør det muligt at styre ødelæggelserne udenom byerne.

Jordskælv

Jordskælv opstår, når spændingen mellem jordskorpens tektoniske plader bliver for høj.

© AMING LIN ET AL. & BRÛLÉ ET AL. & SHUTTERSTOCK

Jordskælv opstår, hvor jordskorpens enorme tektoniske plader skubber til hinanden, langs det, geologerne kalder en forkastning.

Når spændingen mellem to plader bliver for høj, sker der med jævne mellemrum pludselige ryk.

Rykkene mærker vi som jordskælv, og fordi de pladetektoniske kræfter er så store, er de umulige at sætte en stopper for.

Varslingssystemer får folk i sikkerhed

Selvom vi ikke kan forhindre, at jordskælv opstår, så bliver ingeniørerne bedre til at modvirke deres altødelæggende effekter.

Varslingssystemer sender folk i sikkerhed, standser tog, så de ikke bliver afsporet, og lukker for el og gas, så der ikke opstår brande.

Beskyttelse mod jordskælv bliver måske endnu vigtigere i fremtiden, fordi stigende vandstande i verdenshavene øger trykket på kontinentalsokler, der ligger langs de farligste forkastninger, som San Andreas i Californien og den nordanatolske forkastning i Tyrkiet.

Huller i jorden bremser effektivt jordskælv

I 2014 lykkedes det franske forskere at skabe sikre øer i et hav af destruktive vibrationer.

Ved hjælp af borehuller ledte de bølgerne fra et kunstigt jordskælv uden om et bestemt område. Det kan fx sikre hospitaler og atomkraftværker i jordskælvstruede områder.