Sådan kan man sikre mod jordskælv

Man kan ikke forhindre jordskælv, så for at minimere skaderne må man forsøge at konstruere bygninger, der kan modstå skælvene.

Earthquake engineering

Et jordskælv udløses altid pludseligt. Det er derfor ikke muligt at varsle, så alle kan nå væk i tide. Da der i dag bor mange hundrede mio. mennesker i jordskælvszoner, er det bedste alternativ at opføre bygningerne på en måde, så konsekvenserne minimeres.

Den grundlæggende idé er, at bygningen skal give efter uden at kollapse. Det gør man ved at bruge materialer, der ikke er alt for stive, samt ved at bygge på et fundament, der opsuger så meget energi fra skælvet som muligt. Nogle konstruktioner har et netværk af støddæmpere mellem de bærende elementer.

I bestræbelserne på at finde den optimale konstruktion, har universitetet i San Diego bygget en kæmpe rystemaskine, der udsætter fx vindmøller og boligblokke for samme påvirkninger som jordskælv.

Også el- og gasforsyning bør sikres, da kortslutninger og gasudslip ofte medfører store ødelæggelser.