Shutterstock

Nordens Atlantis overlevede tsunami

Det gamle landområde Doggerland i Nordsøen blev ikke udslettet af en tsunami, som vi hidtil har troet. En frodig ø overlevede katastrofen.

For 8150 år siden udløste et jordskred ud for Norges vestkyst en 12 meter høj tsunami, som rullede ned over Nordsøen. Her ramte den bl.a. øen Dogger Island, som dengang lå øst for det nuværende England.

På det tidspunkt var havenes vandstand lavere end i dag, og Dogger Island var stadig oven vande. Øen var den sidste rest af det store landområde Doggerland, som tidligere fyldte hele den sydlige del af Nordsøen og forbandt England med nutidens Holland, Tyskland og Danmark.

Et undersøisk jordskred ved Norges kyst (1) sendte for 8150 år siden en tsunami (2) ned gennem Nordsøen mod øen Dogger Island (3).

© Shutterstock

Forskerne har tidligere ment, at tsunamien gav det endelige dødsstød til Doggerland, men nu viser nye undersøgelser, at Dogger Island overlevede tsunamien og var beboelig flere århundreder efter, måske endda et helt årtusind.

Boreprøver viser vandmassernes bevægelser

Geologer fra University of Bradford i England analyserede borekerner taget fra havbunden ved Englands østkyst. Kernerne indeholder tydelige spor af tsunamien.

Geologerne kan se, at vandmasserne er trængt op i floddale og har flået træer op, som er blevet trukket med, da vandet igen rullede tilbage.

Dna fra træerne findes i boreprøverne under andre lag, som rummer spor af, at landet senere er blevet tørlagt igen. Det betyder, at også Dogger Island må have overlevet katastrofen.

© Amgueddfa Cymru/National Museum Wales

3 facts om Doggerland

Udstrækning: Efter istiden for 11.000 år siden fyldte Doggerland den sydlige halvdel af Nordsøen.

Beboelse: Stenalderfolk har levet i det frodige landskab med søer og floder og et rigt dyreliv.

Undergang: For 7000 år siden var havniveauet steget så meget, at hele Doggerland var væk.

Forskerne har underbygget resultaterne med computersimulationer af tsunamien, som tager højde for formen af kystlinjerne og havbundens struktur.

Simulationerne viser, at tsunamien har været relativt skånsom mod Dogger Island. Stenalderfolkene har dermed kunnet fortsætte deres liv på øen, indtil havniveauet for ca. 7000 år siden var steget så meget, at den endte som det, vi kender i dag: Doggerbanke 13 meter under overfladen.