Shutterstock

Øget forurening giver mindre insekt-generationer

Ny undersøgelse viser, at øget forurening gør livet alvorligt sværere for insekter. På sigt bliver bestandene mindre, og det kan få stor betydning for klodens økosystemer, advarer forskerne.

Det er ikke kun mennesker, som kan få alvorlige problemer pga. de stigende niveauer af luftforurening.

En ny undersøgelse viser, at uønskede partikler i luften også kan få store konsekvenser for klodens bestand af insekter.

Særligt de små organismers evne til at finde føde og potentielle mager kan lide skade, når forureningen stiger.

På sigt vil det betyde færre insekter, og det kan gå hårdt ud over forskellige økosystemers balance, advarer forskerne.

Forurening forvirrer fluerne

Et forskerhold fra University of Melbourne har netop udgivet en ny undersøgelse, hvor de har udført en række eksperimenter for at se, om flere menneskeskabte partikler i luften har nogen betydning for insekterne.

I et af forsøgene udsatte de i 12 timer almindelige stuefluer for samme niveau af forurening som i den kinesiske hovedstad Beijing. Derefter skulle insekterne navigere i en y-formet labyrint, hvor forskerne havde sat duftspor fra mad eller hun-fluer i løbetid i den ene af to gange.

Fluer, der ikke havde brugt et halvt døgn i den kinesiske smog, valgte typisk den rigtige vej, der ledte til mad eller sex.

Det gjorde fluerne, der var blevet udsat for den høje luftforurening ikke. Faktisk valgte de tilsyneladende helt tilfældigt, hvilken vej de skulle flyve – den ene halvdel valgte vejen til noget af det gode, mens den anden halvdel fløj mod en slem skuffelse.

Snavs på følehornene sætter insekternes kompas ud af spil

Forskerne forklarer de retningsforvirrede fluer med, at den øgede forurening blokerer for insekternes lugtesans.

Fluernes følehorn fungerer som en meget fintfølende næse, der så at sige gør dem i stand til at mærke dufte. I gunstige vejrforhold kan fluer dufte rådnende kød helt op til syv kilometer væk, har undersøgelser vist.

Men når forureningen stiger, er der også en større chance for at fluernes følehorn bliver belagt med et lag af de uønskede partikler.

Ved hjælp af et elektron-mikroskop kunne forskerne se, at partikler fra stoffer som giftige tungmetaller samt kul, olie, benzin og kulbrinter satte sig fast på fluernes antenner.

Og selvom fluerne, der havde fløjet en tur i Beijings smog, forsøgte at rengøre deres følehorn på samme måde og lige så ofte som deres forureningsfri artsfæller, havde de sværere ved at få snavset helt af.

Reststofferne i luften sætter på den måde insekternes gps ud af drift, skriver forskerne.

Yderligere tests af fluernes hjerner bekræftede, at snavs på følehornene resulterede i færre elektroniske signaler om dufte fra antennernes såkaldte olfaktoriske sans.

Mere forurening fjerner vigtige insekter fra økosystemerne

Konklusionen fra forskerne er klar: hvis forureningen fortsætter med at stige, vil det betyde færre insekter i fremtiden.

Og det kan få alvorlige konsekvenser for store og vidt forskellige økosystemer rundt omkring på kloden, lyder det fra professor Mark Elgar, der er en af forskerne bag den nye undersøgelse.

"Mange insekter spiller en altafgørende rolle for at bestøve planter – herunder næsten alle de afgrøder vi er afhængige af som fødevarer – og nedbryde rådnende væv og genbruge næringsstoffer," forklarer professoren.

Ifølge Verdensundhedsorganisationen, WHO, er luftlaget over 40 procent af landjorden mere forurenet end de anbefalede ti mikrogram per kubikmeter af tunge kulbrinte-partikler.