Shutterstock
Skovrydning i Amazonas

Onsdag er Jordens ressourcer opbrugt for 2023

Mindre madspild og flere vindmøller vil kunne rykke "Earth Overshoot Day", påpeger WWF Verdensnaturfonden.

Teknisk set er Jordens ressourcer onsdag opbrugt for dette år.

Onsdag er det den såkaldte "Earth Overshoot Day", som markerer, at verdens lande siden årets begyndelse har brugt så mange ressourcer, som Jordens økosystemer kan nå at genskabe i løbet af 12 måneder.

Det viser en beregning fra tænketanken Global Footprint Network.

Verden har altså fisket så mange fisk, fældet så mange træer og brugt så meget vand, som naturen kan nå at skabe på et år.

Ngo'en WWF Verdensnaturfonden påpeger, at enkelte ændringer kan skubbe datoen længere hen på året.

Blandt andet skal mængden af madspild reduceres, tøj skal bruges i længere tid, og vedvarende energi fra kilder som vindmøller og solceller skal dække en større del af verdens energiforbrug, mener WWF Verdensnaturfonden.

Organisationens generalsekretær, Bo Øksnebjerg, kobler det store forbrug sammen med klimaforandringerne.

"Vores fortsatte overforbrug rydder verdens have og skove for liv, hvilket leder til hedebølger, skovbrande, tørke og oversvømmelser. Det sætter verdens fødevareproduktion i fare," siger han i en pressemeddelelse.

"Tænk bare på oversvømmelserne i Pakistan eller sommerens hedebølge i Sydeuropa, der er hele Europas madkammer. Det er ikke nok kun at stoppe ødelæggelserne".

"Hvis vi skal undgå naturkatastrofer og fødevaremangel i fremtiden, er vi nødt til at mindske vores fodaftryk på naturen markant".

Datoen for "Earth Overshoot Day" har de seneste fem år ligget nogenlunde samme sted i slutningen af juli eller begyndelsen af august. Sidste år blev datoen beregnet til at være 28. juli.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden ville det kræve 1,7 jordkloder, hvis naturen skulle kunne generere så mange ressourcer, som der bliver brugt i dag.

"Earth Overshoot Day" beregnes af Global Footprint Network på baggrund af data fra blandt andet FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og data fra de enkelte landes egne regeringer.

Hvornår dagen falder, udregnes ved at dividere mængden af ressourcer, som Jorden genererer på et år, med mængden af ressourcer, som Verdens befolkning anslås at bruge på et år. Dette ganges med 365.

Resultatet angiver, hvor mange dage efter nytår "Earth Overshoot Day" falder.