Over 99 procent af verdens befolkning er udsat for potentielt skadelig luftforurening

Verdens første undersøgelse af den globale daglige luftforurening viser, at stort set hele kloden er forurenet af ganske små partikler, der kan skade vores helbred.

Luftforureningen er særligt slem i Sydasien og Østasien. Her er det i den kinesiske hovedstad, Beijing.

© Shutterstock

Brændeovne, dieselbiler, tog og skibsfart.

Altsammen bidrager det til sundhedsskadelig partikelforurening i luften, som vi indånder.

Nu viser den første undersøgelse nogensinde af den daglige luftforurening på verdensplan, at problemet har nået foruroligende højder.

Ifølge undersøgelsen, der er publiceret i The Lancet Planetary Health, er stort set alle verdens afkroge nemlig berørte.

Forskernes resultater viser, at hele 99,82 af det globale landareal og 99,999 procent af verdens befolkning er udsat for luftforurening, der er højere end Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalede niveauer.

Med andre ord er det altså kun 0,001 procent af verdens befolkning, der indånder luft, som WHO anser for at være af acceptabel kvalitet.

Forurening steget i flere regioner

Helt specifikt har forskerne set på niveauerne af forurening med fine partikler - det vil sige meget små luftpartikler med en diameter på under 0.0025 millimeter (PM2,5-partikler, red.).

Høje koncentrationer af forurening er blevet forbundet med både hjertekarsygdomme, lungesygdomme og kræft, særligt hvis man er kronisk eksponeret for partiklerne.

I undersøgelsen har forskerne fra Australien og Kina dels anvendt traditionelle observationer til at overvåge den globale luftkvalitet, og dels har de benyttet sig af satellitbaserede meteorologiske detektorer og luftforureningsdetektorer.

Derudover har de brugt en statistisk maskinlæringsmetode, der på basis af en stor mængde meteorologiske og geologiske data har hjulpet forskerne til at kunne estimere de globale daglige forurenings-koncentrationer på verdensplan.

To børn løber på rulleskøjter i den indiske millionby Delhi.

© GazothBot/Wikimedia Commons

Luftforurening med PM2,5-partikler

  • Partikler i luften med en diameter på mindre end 2,5 mikrometer udgør ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO en betydelig risiko for menneskers sundhed.
  • Partiklerne kender ikke til landegrænser og transporteres over store afstande.
  • Dødsårsagerne i forbindelse med luftforurening er bl.a. blodpropper i hjerte og hjerne, KOL, lungebetændelse og lungekræft.

Forskernes tal strækker sig over to årtier fra 2000-2019 og viser, at de daglige forureningsniveauer er faldet i Europa og Nordamerika i årenes løb.

Til gengæld er niveauerne i samme periode steget i Sydasien, Australien, New Zealand, Latinamerika og Caribien.

Derudover bemærker forskerne, at mere end 70 procent af dagene i 2019 overskred de anbefalede forureningsniveauer på globalt plan.

Luftkvaliteten er særlig bekymrende i regioner som Sydasien og Østasien, hvor de i mere end 90 procent af dagene målte niveauer af PM2,5-partikler, der overskred WHO’s anbefalede grænseværdier.