Planter

Forskellige planter i closeup

Planter er nøglen til liv

Planter er organismer med cellevægge, der består af cellulose, hvilket er lange rækker af glukosemolekyler. Derudover er de i stand til at lave fotosyntese, hvor sollys, vand og CO2 omdannes til glukose og ilt. Planter står derfor bag det meste af ilten i atmosfæren, og da de også er en essentiel fødekilde for både dyr og mennesker, ville liv på Jorden have ringe kår, hvis de en dag forsvandt. Planter dækker over alt fra blomster, græs og urter til træer, buske og afgrøder. Der findes over 300.000 forskellige plantearter på Jorden, men flere er under pres pga. landbrug, forurening, klimaændringer og rydning af uberørte naturområder. Gå på opdagelse og undersøg vores artikler for mere information om de livsnødvendige planter på vores Jord.

Planter laver fotosyntese

Planternes fotosyntese fylder vores luft med ilt, men faktisk er ilt blot et restprodukt af processen. Når planter laver fotosyntese er det primære formål nemlig at danne glukose og vokse sig større. Og det nyder vi også godt af, når vi gror afgrøder eller planter træer til fx byggematerialer.
Formlen for fotosyntese er:
6 CO2 + 6 H2O + lysenergi → C6H12O6 (glukose) + 6 O2

Blade bader i sollys

© Shutterstock

Hvorfor er planter grønne?

Planter får deres grønne farve pga. pigmentet klorofyl. Klorofyl er en essentiel del af planters evne til at optage energi fra Solen, da det absorberer Solens blå og røde lys. Klorofyl absorberer dog næsten intet af Solens grønne lys, og det bliver derfor reflekteret i stedet. Det er derfor, at planter er grønne.
Klorofyl findes i planternes grønkorn. Grønkornene har en struktur, der minder om det jernholdige transportprotein hæmoglobin, som findes i vores røde blodlegemer. Klorofyl indeholder dog ikke jern men magnesium.

© Shutterstock