Er en paddehat en rigtig plante?

Hvordan er planter og svampe beslægtede med hinanden?

En paddehat er for det første slet ikke en selvstændig levende enhed. Den er kun frugtlegemet af en meget større organisme. Den svarer biologisk set til en plantes blomster, men det er faktisk også den eneste lighed, der er mellem de to grupper af organismer. Svampe og planter er nemlig overhovedet ikke beslægtet med hinanden. De udgør hver sit selvstændige rige, den største og mest overordnede biologiske inddeling, man benytter sig af. Svampe er såkaldt heterotrofe organismer, dvs. at de er afhængige af andre organismer for at få den energi, de skal bruge. De lever som parasitter på eller i symbiose med en plante, eller også nedbryder de dødt organisk stof. Svampene spiller derfor en meget stor rolle i den naturlige omsætning. Svampe mangler helt klorofyl og cellulose, de to mest typiske plantestoffer. Deres cellevægge består af kitin, der er det samme stof, man finder i insekternes ydre skelet. En svamp består af et stort antal tynde tråde, der tilsammen danner et såkaldt mycelium. Dette mycelium kan være meget stort. Der kendes eksempler på mycelier med en udstrækning, der har skullet måles i hektar. Paddehattene – det, vi normalt opfatter som svampen – er i virkeligheden kun det langt større myceliums frugtlegemer. De har til formål at sprede svampens sporer, så den kan formere sig. Svampene opdeles i en række forskellige grupper, hvor de klassiske paddehatte kun udgør en enkelt gruppe. Blandt svampene finder man så forskellige organismer som gær og mug.