Hvor dybt ned kan planter sætte rødder?

De fleste tænker nok kun på planter som de grønne og brune dele, man kan se over jorden, men faktisk befinder det meste af planterne sig som regel under jorden i form af rødder. Mange planter har investeret langt mere end 50 procent af deres biomasse i rødder, og hos store træer spreder trærødderne sig oftest længere ud til siderne end trækronen gør. Et forsøg med en dyrket rug-plante viste, at efter fire måneders vækst i en jordkasse havde den udviklet rødder med en længde på tilsammen 623 km. Røddernes overfladeareal var på 639 m2, hvilket var 130 gange mere end de overjordiske dele. Hvor dybt planter kan sende deres rødder ned i jorden, afhænger af, hvor langt planten må række ned for at finde vand. Planter i tørre miljøer når længst ned med deres rødder, fordi de vokser ned efter dybtliggende grundvand. Under udgravningen af Suez-kanalen i Ægypten fandt man således acacietræer, der havde deres rødder helt nede i 30 meters dybde. Det er dog de egentlige ørkenplanter, som nogle småbuske og græsser, der er de mest dybtvoksende planter, idet de kan nå ned i over 50 meters dybde. Rødderne fra mesquitotræet er således blevet fundet i en mine i Arizona-ørkenen i USA i en dybde af 53,3 meter. Mineselskaber i bl.a. Afrika eksperimenterer i øvrigt med at bruge ørkenplanter med dybe rodnet til at afsløre værdifulde mineralforekomster i undergrunden. Græsplanter optager fx guld fra store dybder og indbygger dem i de overjordiske plantedele.