Shutterstock

Hvor højt mod nord ligger trægrænsen?

Nord for en bestemt grænse vokser der ingen træer. Hvorfor er der den grænse, og ligger den samme sted Jorden rundt?

Trægrænsen er ikke en veldefineret linje, men derimod en glidende overgang, hvor træerne bliver mindre og mindre for til sidst helt at forsvinde.

Fænomenet skyldes sandsynligvis, at vækstsæsonen nord for trægrænsen er meget kort, så træerne ikke kan nå at udvikle nye skud. Jorden er frossen en stor del af året, og det resulterer i vandmangel, som effektivt bremser træernes vækst – også selv om der er masser af sollys. Til gengæld har vintertemperaturen næppe større betydning, idet en del træarter kan klare temperaturer under 50 minusgrader.

Trægrænsen er ikke den samme Arktis rundt. I Nordnorge betyder varmen fra Golfstrømmen, at trægrænsen ligger omkring den 70. breddegrad, mens den på østsiden af Hudson Bay i Canada allerede ligger ved den 55.

breddegrad – hvilket svarer til det sydlige Danmark. De fleste klimaforskere forventer, at vækstsæsonen de næste årtier vil blive længere i Arktis som følge af global opvarmning, og derfor vil trægrænsen rykke mod nord.

På baggrund af avancerede computerprogrammer har de beregnet, at fremmarchen i kystnære områder typisk vil være 50-100 kilometer, mens trægrænsen i Canadas indre vil flytte sig op til 500 kilometer længere mod nord.