Shutterstock

Hvor meget ilt producerer en plante?

Jeg har tænkt over, om planter egentlig udvikler lige meget ilt. Gør de det?

Planter danner ilt (O) ud fra sollys, kuldioxid (CO2) og vand ved hjælp af en lang række enzymer og proteinkomplekser i deres blade. Denne reaktion kaldes fotosyntese og er en af de mest grundlæggende processer på Jorden.

For at producere ét O2-molekyle og optage ét CO2-molekyle skal planter opfange cirka ti lysfotoner fra sollyset. Generelt udnytter planter dog under en procent af det sollys, der rammer deres blade. Kun særligt effektive planter udnytter op til tre procent af solenergien. Måling af en plantes fotosynteserate sker som regel ved at måle dens O2-produktion eller dens CO2-optag. Metoden er dog ikke så ligetil, da en plante også har forskellige respirationsprocesser, der forbruger O2 og frigiver CO2, og som derfor skal trækkes fra i plantens gasregnskab.

Nogle af de højeste iltproduktioner findes hos de såkaldte C4-planter i troperne. Deres celler kan opkoncentrere CO2 fra luften, og de er derfor mindre udsat for vandtab som følge af varme. Planter med almindelig fotosyntese kaldes C3-planter. De klarer sig ikke så godt i troperne, men bedre køligere steder.

Læs også: Kan fotosyntese foregå om natten?