Hvordan kan en plante bryde gennem asfalt?

Man ser tit ukrudt, der har skubbet sig vej op gennem vejbelægningen. Hvordan kan det lade sig gøre, når man nemt kan trække den bløde plante fra hinanden med fingrene?

Forklaringen på fænomenet handler om hydraulik. I fysikken er det velkendt, at det er næsten umuligt at presse en væske sammen. Fænomenet udnyttes i mange tekniske sammenhænge, hvor man pumper en væske, som regel olie, frem og tilbage mellem forskellige tanke. Man kan for eksempel løfte meget tunge ting med hydraulik uden at skulle bruge ret meget kraft. Hvis man med et lille stempel presser væske ind i et stort kar, vil væskestanden i det store kar kun stige lidt. Men hvis der ligger en eller anden genstand på overfladen, vil den blive løftet med op, også selv om den er tung. Det lille stempel skal ganske vist bevæges et langt stykke, men der skal ikke bruges mange kræfter på det. I princippet sker der det samme i en plante, som spirer under et lag asfalt. Planten suger vand op og pumper det ind i cellerne, der lige så stille udvider sig. Cellerne består i overvejende grad af cellulose, som ikke kan trykkes i stykker, og vandet inde i dem kan heller ikke trykkes sammen. Så når trykket nedefra bliver stort nok, revner overfladen og giver planten plads til at vokse videre op.

Nogle af vores giftigste planter kan se spiselige ud. Undgå at sætte tænderne i giftige planter ved at lære mere om Danmarks giftige planter.