Hvordan kan planter gro uden at have rødderne i jorden?

Jeg har tit undret mig over, at planter kan gro på fx et tag. Hvordan klarer de sig uden jord?

Jord og planter er så nært forbundet med hinanden, at det nærmest virker naturstridigt, når man ser en plante, der vokser på et tag, en mur eller simpelt hen oven på en stor sten. Men faktisk er jord slet ikke så nødvendig for planter, som man skulle tro. Dens vigtigste funktion er at give planten noget at holde sig fast i, og hvis planten kan holde sig fast på andre måder, kan den sagtens klare sig uden jord. Den skal bare bruge lys, luft og vand, der indeholder nogle opløste næringsstoffer. Næringsstofferne opsamles fx fra den jord, vandet løber igennem, eller de sten, det løber henover. På vore breddegrader er det først og fremmest mos og bregner, der kan klare sig uden jord. De holder sig fast med tynde tråde, der vokser ind i smalle sprækker, eller klæber sig nærmest til glatte overflader. Planter, der vokser på denne måde, kaldes epifytter. I troperne er epifytter uhyre almindelige. Regnskovstræer kan være dækket af et tykt tæppe af andre planter, som kun bruger dem som platform. Næringsstofferne kommer fx fra de visne blade, som regnvandet løber ned over på træstammen.

Nogle af vores giftigste planter kan se spiselige ud. Undgå at sætte tænderne i giftige planter ved at lære mere om Danmarks giftige planter.