Hvordan kan planter strække sig efter lys?

Fotosyntesen går i gang, hvis spiren når op i lyset med det samme.

Fotosyntese

Når en plante spirer, har den en mængde næring i frøet, som den bruger til at vokse i starten. Det er vigtigt, da planten kun kan overleve, hvis den kommer i gang med at lave fotosyntese, hvor den ved hjælp af Solens lys omdanner kuldioxid og vand til ilt og sukker, inden den løber tør for næring fra frøet.

Hvis spiren når op i lyset med det samme, folder kimbladene sig ud, og fotosyntesen går i gang. Men hvis spiren er i mørke, kan fotosyntesen ikke foregå. Derfor bruger planten al sin næring på at gro en lang stængel, så den bliver høj nok til at nå op til lyset. Først her stopper stænglens vækst, og kimbladene foldes ud.

Læs også: Kan fotosyntese foregå om natten?

Planten skifter mellem vækst i lys og mørke ved hjælp af en type proteiner, der hedder fotoreceptorer. Der findes mange forskellige fotoreceptorer, som er følsomme over for forskellige farver lys, men fælles for dem er, at deres aktivitet tændes og slukkes i forhold til det lys, der er til stede.

Når en fotoreceptor er aktiv, sender den et signal videre i cellen ved at lave små kemiske ændringer af andre proteiner i cellen. De vil ændre andre proteiner i en såkaldt signalkaskade, hvor de forskellige gener tændes og slukkes.