Hvordan kan træer overleve ekstrem kulde?

Træer og planter fra vinterkolde egne af verden er modstandsdygtige over for kulde, hvis de vel at mærke får lov til gradvist at akklimatisere sig, som det normalt sker i efteråret. Blandt de mest ekstreme træer er en art lærk fra det nordlige Sibirien, som kan overleve temperaturer ned til -70 °C om vinteren. Men som alle andre træer vil det bukke under, hvis det pludselig får et kuldechok midt om sommeren, da træets frosttilpasninger forsvinder i løbet af forårsmånederne. Frost er ikke i sig selv et problem for planter. Det er de iskrystaller, som dannes i de væskefyldte celler, der udgør problemet. Derfor sænker planterne deres cellevæskes frysepunkt ved at producere antifrostproteiner. Træer som eg, bøg, elm, ahorn og ask kan tilmed foretage en såkaldt supernedkøling, hvor deres celler skaber en væske uden de små substanser, som iskrystaller kræver for at kunne dannes. Træer kan maksimalt supernedkøle til -40 °C. Ved lavere temperaturer benytter fx nogle lærketræer et trick, der gør dem i stand til at overleve. Træerne sørger for, at de levende celler tømmes for væske og dehydrerer, når frosten virkelig bider. Iskrystallerne dannes så udelukkende i området uden for de levende celler, hvor de ikke kan gøre skade.