Hvorfor dufter roser ikke som i gamle dage?

Er det min erindring, der spiller mig et puds, eller dufter blomster virkelig mindre end før i tiden?

Læser man ældre lærebøger om havedyrkning og blomsteravl, er det tydeligt, at der er sket en ændring i de mange forskellige prydplanters dufte. Tidligere duftede blomster betydeligt mere, end de gør i dag. Engelske havebøger fra midten af 1800-tallet fortæller om ganske almindelige haver, der om foråret og sommeren kunne udsende en så kraftig duft, at den kunne registreres flere hundrede meter væk. I dag er det kun de færreste haveplanter, som kan udsende en duft af den styrke. At blomsterduften er blevet svagere, skyldes ikke forurening eller andre udslag af moderne teknologi. Det er derimod en uheldig bivirkning af mange års planteavl, der først og fremmest har sigtet mod at fremavle planter med flere og større blomster, klarere og stærkere farver, større modstandskraft over for sygdomme og længere holdbarhed. Roser er et godt eksempel. Moderne roser blomstrer flere gange om året, de har klare farver og holder sig længe – men de dufter ikke af ret meget. Såkaldt gamle roser har en betydeligt stærkere duft, til gengæld blomstrer de som regel kun én gang om året.

Vidste du, at der er giftige planter i Danmark? Læs her om Danmarks giftige planter.

De har sarte pastelfarver, knopperne er store og runde, og de er ikke specielt holdbare. Præcis hvorfor det forholder sig sådan, ved man ikke. Dufte er nemlig ekstremt komplicerede. Biokemikere har isoleret over 700 forskellige stoffer i blomsterdufte. Mange af dem dannes ved en lang og indviklet proces, og man ved kun meget lidt om, hvilke gener der styrer de enkelte led i processen.