Hvorfor har blomster så mange forskellige farver?

Planterne har forskellige farver, fordi de specialiserer sig til hvert deres dyr, som kan bestøve blomsterne og sikre næste generation. Når blomster overhovedet har farver, er det ikke en tilfældighed, men et vigtigt redskab til at skille dem ud fra det omgivende grønne, så de bestøvende dyr kan få øje på dem. Blomsterne er plantens kønsdele, og det er for det meste insekter, som bestøver dem. Det kan dog også være andre dyr som fx fugle eller flagermus. De opsøger blomsterne, fordi der vanker en belønning i form af nektar. Det er en fordel for planten, hvis den appellerer til en bestemt art bestøver, der så til gengæld koncentrerer sig om denne plante. Så spredes plantens pollen nemlig ikke til alverdens andre planter, hvor den ikke gør nogen nytte. Farverne handler altså om at tiltrække en bestemt bestøver, og derfor afspejler farverne bestøverens syn. Der findes farveløse planter, der kun blomstrer om natten. De dufter imidlertid kraftigt, så de på den måde kan tiltrække natsværmere eller flagermus. Blomster, som bestøves af fugle, er typisk orange og røde, hvilket fugle tydeligt ser. Fugle og insekter kan se farver i det ultraviolette spektrum, så mange blomster har signaler, som vi ikke kan se. Som lys på en landingsbane viser de præcis, hvor insektet skal lande for at finde nektaren – og bestøve planten.

Vidste du, at der er giftige planter i Danmark? Læs her om Danmarks giftige planter.