Hvorfor taber grantræer ikke nålene?

Grantræer taber ikke bladene om efteråret. Hvorfor ikke?

snowcovered trees

De fleste nåletræer er stedsegrønne og taber derfor ikke nålene i efteråret ligesom løvtræerne, der taber alle deres blade. I stedet bliver nålene løbende skiftet ud efter en typisk levetid på cirka et til fire år.

Nåletræer er tilpasset næringsfattig jord, som ikke indeholder ret store mængder kvælstof-, fosfor- og kaliumforbindelser.

Da træstammer og rødder i stedsegrønne arter samtidig har en længere levetid end i løvtræer, og nålene har en lang levetid, betyder det, at nåletræerne kan udnytte den tilgængelige næring bedre, end løvtræerne kan. Derfor kan nåletræer udkonkurrere løvtræer på næringsfattig jord.

Nåletræerne kan også udnytte solens energi og lave fotosyntese stort set hele året. Denne mulighed har løvtræerne ikke, da de kun kan lave fotosyntese den del af året, hvor de har friske grønne blade.

Læs også: Kan fotosyntese foregå om natten?