Kan fotosyntese foregå om natten?

Fotosyntese
© Shutterstock

Sollys er en form for energi, og for at det kan bruges af grønne planter til fotosyntese, skal bølgelængden være mellem 400 og 700 nm. Dette spektrum kaldes PAR (Photosynthetically Active Radiation).

Samtidig skal lyset have så høj styrke, at plantens fotopigmenter kan absorbere energien.

Styrken angives som antallet af fotoner, der rammer et bestemt areal i et bestemt tidsinterval. Det absolutte minimum for PAR er 10 nmol fotoner pr. m2 pr. sekund, for at plan ternes fotosyntese kan forløbe.

Fotosyntese om natten

Spørgsmålet er, om sollyset, der reflekteres på fuldmånen og derved taber energi, kan levere dette minimum på en skyfri nat. Det kan det ikke helt.

Forskere har anslået, at Jorden på skyfrie fuldmånenætter maksimalt modtager 0,5-5 nmol fotoner pr. m2 pr. sekund, og dermed er Månens lys for svagt til at sætte gang i fotosyntesen.