Kan planter leve uden blade?

Hvad bruger planterne deres blade til, og findes der planter, som slet ikke har blade?

Fotosyntese - plante
© Shutterstock

Blade spiller en meget vigtig rolle i en plantes livscyklus. I bladene foregår den vigtige fotosyntese, den proces, som producerer energi til planten. Det sker ved, at bladenes grønne farvestof, klorofyl, omdanner sollysets strålingsenergi til kemisk energi, som planten kan udnytte.

Planter kan kun undvære bladene i perioder, hvor deres energibehov er forsvindende lille, eller hvis andre dele af planten overtager bladenes funktion.

Planter smider selv bladende

I førstnævnte tilfælde smider planterne bl.a. bladene for at spare på energien. Det sker hos planter, der vokser i områder med stor årstidsvariation, hvor de i perioder ikke kan vokse.

I de kolde vintre kan det ikke betale sig for planterne at have blade. Bladene ville få frostskader, og sollyset er alligevel sparsomt. I tørkeperioder smider planterne derimod bladene for at holde på vandet.

Plantens vand fordamper nemlig gennem små åbninger i bladene. En af de mest usædvanlige arter, der smider bladene, er det sydafrikanske pilekoggertræ, som i tørkeperioder ikke alene taber bladene, men også en stor del af grenene.

Planter uden blade

Andre planter, fx den amerikanske kaktusfamilie, mangler bladene helt. De lever i områder med stor vandmangel, og derfor er det mest vand-økonomisk helt at undvære blade.

Til gengæld har planternes stængler eller stammer overtaget bladenes funktion. De står for plantens fotosyntese, og de er grønne, fordi de indeholder klorofyl. Kaktusplanternes egentlige blade er i stedet blevet omdannet til deres berømte og berygtede torne.

Læs også: Kan fotosyntese foregå om natten?