Hvorfor producerer tobaksplanten egentlig nikotin?

Nikotin er jo afhængighedsskabende, så mindsker det ikke chancen for overlevelse?

Tobacco plants

Nikotin stimulerer rigtigt nok pattedyrs hjerner, og det er en af de primære årsager til den afhængighed, som tobaksrygning medfører. Dette gælder dog kun nikotin i små koncentrationer.

Tobaksplanten er faktisk meget afhængig af sin nikotin, som den producerer for at beskytte sig mod planteædende insekter. Nikotin er nemlig et såkaldt alkaloid, det vil sige et kvælstofholdigt, organisk stof, der virker som en stærk nervegift i mennesker og andre dyr.

Lignende giftige alkaloider er morfin og stryknin. Nikotin har derfor tidligere været brugt som insektgift til bekæmpelse af planteædende insekter, og i dag bliver der da også stadig brugt såkaldte nikotin-derivater, fx imidacloprid.

Nikotin-alkaloider findes i øvrigt ikke kun i tobaksplanter, men også i mindre mængder i andre plantearter af natskyggefamilien, blandt andet tomater, kartofler og auberginer, samt i kokaplantens blade.

Nikotin er dog ikke tobaksplantens eneste overlevelsesstrategi. Planten øger således sin chance for at blive spredt, ved at dens blomster – modsat andre planters blomster – springer ud om aftenen og udsender meget kraftige dufte om natten, hvilket tiltrækker natsommerfugle.

Nikotin, der bliver dannet i rødderne og siden koncentreres i bladene, udgør ca. tre procent af tobaksplantens tørvægt.

Vidste du, at der er giftige planter i Danmark? Læs her om Danmarks giftige planter.