Råstoffer

Olie pumpe i solnedgang

Energi fra fortiden

Råstoffer er en overordnet betegnelse for naturprodukter, som kan benyttes til landbrug, produktion og brændsel. Råstoffer kan inddeles i fire kategorier: 1. Råstoffer fra mineralriget 2. Råstoffer fra planteriget 3. Råstoffer fra dyreriget 4. Fossile råstoffer Råstoffer fra mineralriget er biprodukter af geologiske processer fx metaller og ædelsten. Råstoffer fra plante- og dyreriget er i stand til at gendanne sig selv, så længe der er balance mellem høst og kultivering. Olie er et kendt fossil råstof. I denne kategori er dog også naturgasser og kul. Undersøg vores artikler for mere information om Jordens råstoffer. Læs mere her.
Side 1 / 2