Gulf war

De 8 værste oliekatastrofer på havet

Verdenshavene er blevet ramt af hundredvis af olieudslip. Kyster er blevet sølet til i olie og forsøgt renset, men især i kolde egne findes klumper af olie mange år efter et udslip. Vi rydder stadig op efter de værste udslip den dag i dag.

1967: Supertankeren Torrey Canyon går på grund ved Cornwall i England. 171 millioner liter olie vælter ud. Forsøg på at nedbryde olien med kemikalier har alvorlige konsekvenser for miljøet. Ulykken resulterer i vigtige ændringer af de internationale regler for olietankere.

Torrey Canyon

1978: Tankskibet Amoco Cadiz rammer et skær og forliser ved Frankrig. Over 300 millioner liter olie forurener havet og strandene. Over 20.000 fugle dør, og skaldyrs og muslingepopulationer bliver næsten udryddet. Forskerne studerer stadig langtidsvirkningerne af udslippet.

Amoco Cadiz

1979: Boreplatformen Ixtoc I kollapser i Den Mexicanske Golf. Først efter næsten 10 måneder lykkes det at stoppe udslippet, som når op på 630 millioner liter olie. Trods det enorme udslip bliver eftervirkningerne stort set ikke undersøgt, men meget af olien synker ned på havbunden. Store dele af kysten bliver forurenet, og 30 år senere finder man stadig olie under sandet. Næsten alle krabber i området dør, og også bestanden af fisk og østers bliver hårdt ramt.

Ixtoc I

1979: De to kæmpestore olietankere Atlantic Empress og Aegean Captain kolliderer ud for Trinidad og Tobago. Fra tankerne strømmer ca. 396 millioner liter olie ud. Atlantic Empress eksploderer i en ildkugle og synker på dybt vand. Olien skyller aldrig i land.

Colliion between Atlantic Empress and Aegean Captain

1989: Tankskibet Exxon Valdez går på grund ved Alaskas sydkyst. 41 millioner liter olie strømmer ud. Der ryddes op i somrene 1989, 1990 og 1991, men målinger i 2009 viser, at der er op mod 3 millioner liter olie tilbage. Det ligger skjult under fx sandet og er lige så giftigt som i 89.

Exxon Valdez

1991: Under golfkrigen lader irakiske tropper enorme mængder olie strømme ud i Den Persiske Golf. Mindst 1,4 milliarder liter olie løber ud i havet. Halvdelen fordamper hurtigt, men store områder dækkes af 10-15 cm klæbrig olie. I de store marskområder er der stadig masser af olie i jorden. Det vil vare årtier, før den er nedbrudt.

2002: Tankskibet Prestige knækker ud for den spanske kyst. 88 millioner liter olie slipper ud. 1000 km kystlinje forurenes med olie. Mindst 115.000 fugle dør, og ulykken betyder en varig nedgang i områdets bestand af havfugle. Mange af de fiskere, der deltager i den store oprensning, har i 2009 stadig problemer med luftvejene.

cleaning up after Prestige

2010: En dybhavsboring i Den Mexicanske Golf løber løbsk, og omkring 780 millioner liter olie slipper ud. Undersøgelser med en ubåd i december 2010 viser, at store områder af havbunden stadig er dækket af et tykt lag olie. Olien har dræbt koraller, fisk og krabber, og skaden ventes at blive varig. På overfladen er olien næsten væk.

deepwater horizon leak