Shutterstock

Hvor får Europa sin naturgas fra?

Tyskland har afvist godkendelsen af den russiske gasledning Nordstream 2. Hvor kan tyskerne så få deres gas fra – og har de overhovedet brug for den?

Ifølge de seneste tal fra den årlige rapport Statistical Review of World Energy, lå Europas samlede forbrug af naturgas i 2020 på 541 milliarder m3, hvilket svarer til forbruget i 250 millioner husstande.

60 procent af den gas, dvs. 321 milliarder m3, blev importeret fra lande uden for Europa.

Olie står for mere end en tredjedel af energien i Europa. Derefter kommer gas med 25,2 pct. og kul med 12,2 pct.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

59 pct. af Europas energi kommer fra gas og olie

Europas samlede energiforbrug i 2020 var 77,15 exajoule. En exajoule er det samme som 1018 joule, dvs. energiforbruget var ca. 1 trillioner joule, primært fordelt på olie og gas.

Populariteten bunder i, at flere lande i Europa, bl.a. Tyskland, satser på naturgas som brobygger fra forurenende kulkraftværker og uønsket atomkraft til et 100 pct. grønt energisystem, der først er klar om årtier.

Rusland opvarmer Europa

Mens Europa importerer, så er Rusland omvendt verdens største eksportør af naturgas fra enorme produktionsfelter i det vestlige Sibirien.

Rusland sendte i 2020 hele 238 milliarder m3 gas gennem rørledninger – primært til Europa, hvor russisk gas dækker to tredjedele af importen.

Europas store gasimport skyldes, at langt de fleste af landenes egne reserver allerede er udvundet.

© Shutterstock

Tre gasfelter forsyner Europa

Størstedelen af Europas naturgas strømmer hertil i rørledninger fra Sibirien og Den Persiske Golf.

Nordsøen er besværlig

Nordsøen rummer samlet et af verdens største områder med naturgasressourcer. Men gassen er fordelt i små felter, så den er både vanskelig og dyr at få fat i.

Golfen rummer kæmpefelt

Verdens største felt ligger i Den Persiske Golf ca. 3000 meter under havets overflade. Det rummer fem gange mere gas end det næststørste felt, Urengoy i Sibirien.

Rusland udvinder landgas

Det vestlige Sibirien huser nogle af verdens største gasfelter, som rummer ca. 45 procent af de russiske reserver. Felterne har den fordel, at produktionen foregår på land.

Norge har de største reserver og står for ca. halvdelen af Europas egenproduktion. I 2020 udvandt nordmændene i alt 111 milliarder m3 fra felterne i Norskehavet.

Men det kan ikke blive ved.

Statistical Review of World Energy viser, at Norge kun har gas frem til 2033 med den nuværende produktion.

De næststørste europæiske reserver ligger i Ukraine, men de vil kun sikre forsyningerne i få år ekstra. Dermed er Europa stærkt afhængig af gas fra Rusland, hvis reserver er klodens største og 30 gange større end Norges.

De næste lande på listen over forekomster er Iran, Qatar og Turkmenistan.