Hvor meget vand er der på Jorden?

Man hører tit om mangel på drikkevand. Men hvor store er egentlig vores reserver af vand her på planeten? Og hvor meget kan drikkes?

Hvor meget vand er der på Jorden?
© Photo by Matt Hardy on Unsplash

Når man står og kigger ud over oceanet, virker det uendeligt. Men i virkeligheden har vi nok mindre vand til rådighed, end de fleste mennesker forestiller sig.

Tænker man sig, at man tog den samlede vandmængde, der findes på Jorden, og dannede en kugle af den, ville kuglen have en diameter på mindre end 1400 kilometer som illustreret på computergrafikken til højre. Og her er vel at mærke alt regnet med – vand fra oceaner, søer, floder og undergrund samt det vand, der er bundet i sne og is, og det, der findes højt oppe i atmosfæren.

Desværre er det kun en brøkdel af dette vand, der kan bruges til at drikke, da langt det meste er saltvand. Hvis man samler det ferskvand, der blandt andet findes i floder og søer, vil det udgøre en kugle, der er beskedne 62 kilometer i diameter – alt for lille til at kunne ses på illustrationen. 62 kilometer svarer omtrent til afstanden mellem Århus og Vejle.

Ganske vist er drikkevand en ressource, som hele tiden bliver fornyet. I kraft af det naturlige kredsløb med regn og fordampning gendannes reserven af ferskvand løbende. Men på grund af stadig lavere grundvandsstand, stigende befolkningstal samt den voksende forurening er der allerede i dag knaphed på drikkevand mange steder i verden. Især i Afrika og Mellemøsten er vand en mangelvare, og problemet er voksende.

Ifølge nogle FN-prognoser vil der være problemer med at skaffe rent drikkevand til halvdelen af verdens befolkning allerede i år 2025. Der er naturligvis mulighed for at afsalte havvand, så det bliver til drikkevand. Men det er en bekostelig proces, der hurtigt gør prisen på vand højere end prisen på olie.