Hvorfor er der så meget olie i Mellemøsten?

Størstedelen af verdens oliereserver findes i Mellemøsten. Men hvorfor er der så meget olie netop her?

Råolie er dannet af alger og planter, der voksede for mindst 100 millioner år siden. I det område, hvor Mellemøsten ligger nu, var forholdene perfekte. Her lå det forhistoriske Tethyshav, hvor floder førte masser af organisk materiale ud i det varme vand, hvor det bundfældede sig. Lagene voksede ganske vist kun med 0,1 millimeter om året, men da bundfældningen stod på i cirka 10 millioner år, blev der opbygget tykke lag af det, geologerne kalder kildebjergarter. De består typisk af lersten, kalksten eller skifer, som indeholder to-fem procent organisk materiale. Når kildebjergarterne bliver begravet under yngre aflejringer, stiger temperatur og tryk, og i den proces dannes der gas og olie. Desuden er der i området mange geologiske strukturer, som forhindrer olien i at undslippe, for eksempel tykke saltlag. Da Tethyshavet forsvandt, kom det meste af olien endda til at ligge på land, så den er lettilgængelig i dag. Paradoksalt nok kan området ved Den Persiske Golf sagtens være et af de steder på kloden, hvor store fund endnu venter på at blive gjort. Da der allerede er rigeligt med olie i området, er der ikke foretaget nær så grundige efterforskninger her som andre steder på Jorden.