Hvorfor står der altid en flamme op fra boreplatforme?

Jeg har tit undret mig over, hvorfor der altid står en flamme op fra boreplatforme. Er det ikke et kæmpe spild af energi?

boreplatform, gasafbrændning

Gasser udvindes sammen med olien

Både olie og gas dannes af dødt organisk stof, der har ligget begravet i undergrunden i millioner af år. Pga. det høje tryk, der findes på to-fire kilometers dybde, vil der altid være noget gas til stede i en olielomme. Når olien pumpes op på boreplatformen, falder trykket så meget, at gassen siver ud. Det er præcis det samme, der sker, når man åbner en sodavand, og kuldioxiden bobler ud af vandet. Af tekniske og sikkerhedsmæssige grunde kan den oppumpede olie ikke transporteres i skib eller rørledning uden først at være blevet befriet for sit gasindhold.

Boreplatforme brænder gassen af

Hvis olien indeholder store mængder gas, kan gassen sendes gennem rørledninger til land og udnyttes. Er der derimod kun tale om små gasmængder, kan den i nogle tilfælde bruges som energiforsyning på boreplatformen. Af sikkerhedsmæssige årsager er man dog ofte nødt til at brænde gassen af, fx hvis den indeholder giftige luftarter. Nogle gange “genbruger” man dog gassen. Det sker, hvis trykket i undergrunden falder så meget, at det er svært at få olien pumpet op. I de tilfælde kan ingeniørerne hæve trykket i olielommen ved at sprøjte gassen tilbage igen sammen med vand.