Synker jorden ikke sammen, når vi pumper olien op?

Al den olie, vi pumper op, må da efterlade nogle enorme hulrum i undergrunden. Risikerer det ikke at få jorden til at synke sammen?

Olie og gas ligger i mikroskopiske hulrum i mere eller mindre porøse bjergarter. Disse hydrokarboner, som de også kaldes, findes i varierende dybder i undergrunden, ofte på to-fire kilometers dybde. Hulrummene kan samlet set udgøre over 30 pct. af bjergartens rumfang. Pga. de overliggende lag af bjergarter har olien et forholdsvis stort tryk i hulrummene. Når en egentlig olieproduktion går i gang og olien pumpes op, falder trykket i hulrummene i det olieførende lag, som derpå bliver presset sammen af de overliggende lag. Det får faktisk jordoverfladen eller havbunden til at synke ind. Man kan dog til en vis grad kompensere for denne effekt ved at pumpe saltvand tilbage i boringen. Indsynkningen er bl.a. konstateret i Nordsøen. I 1987 – 16 år efter at olieproduktionen begyndte i Ekofisk-feltet – måtte boreplatformene således hæves seks m for at undgå, at havet skulle skylle ind over. I 1994 nåede indsynkningen de seks m, så et nyt kompleks af platforme måtte konstrueres.