David Grimaldi

Rav kan sladre om fortiden

Når harpiks ligger under tryk i millioner af år, bliver det til rav. Materialets ildrøde skær har gjort det kostbart siden forhistorisk tid, og engang imellem rummer ravet sågar nogle af de manglende brikker til evolutionens puslespil.

I nordisk mytologi lyder det, at frugtbarhedsgudinden Freja græd utallige tårer, da hun mistede sin mand Od. De tårer, der ramte jorden, blev til guld. De, der landede i havet, blev til rav.

Det flammende røde materiale har siden forhistorisk tid været kostbart og brugt som både betaling og til at lave smykker af. De ældste fund stammer fra den solutreanske kultur, der boede langs nutidens spanske og franske middelhavskyster for omkring 20.000 år siden.

Materialet selv er imidlertid meget ældre. Fra harpiks størkner til en ravklump skyller op på stranden, kan der nemlig snildt gå flere millioner år.

Hvad er rav?

Rav består af størknet harpiks, som igen består af en række kulstofforbindelser - en slags naturlig terpentin - som træer og planter danner i særlige væv tæt under sit yderste lag.

Harpiks fungerer som en slags naturlig forbinding for træer, hvis de eksempelvis bliver beskåret eller får svamp. Det fungerer ved, at de frigiver harpiks, der beskytter såret mod ilt, så det ikke udvikler sig til at blive en større trussel mod organismen.

Når harpiks drypper fra træet og lander et sted i skovbunden, får det sjældent lov til at ligge der. Nedbør og forandringer i landskabet skubber typisk harpiksen til havs, hvor det skal ligge uforstyrret og under højt tryk i mindst 30 millioner år for at blive til rav. Over årene og under trykket mindskes olie-indholdet i stoffet, og det størkner til rav.

Selvom rav er fast og svært at opløse i vand, kan alkohol få de fleste typer rav til at gå i opløsning.

Sten med blåt rav på cremefarvet baggrund

Blåt rav fra Den Dominikanske Republik. Det sjældne rav bliver oftest fundet her, hvor skovbrande for millioner af år siden formentlig har resulteret i den blå farve på grund af kulbrinten antracen.

© Public Domain

Det ældste rav, der endnu er fundet, er omkring 320 millioner år gammelt og stammer fra en uddød planteart.

Rav kan variere meget i udseende. Forskellige stoffer samt lys-, ilt- og trykforhold kan reagere med harpiksen og give ravet forskellige hårdhed, gennemsigtighed og farve. Helt fra dyb blå til en nærmest gennemsigtig gul farve.

Hvad kan man bruge rav til?

Mennesker har brugt rav til at lave smykker helt tilbage i forhistorisk tid, og særligt halskæder og armbånd er stadig populære på grund af ravets flammende gule og rødlige farver.

Rav bliver også brugt til mundstykker på blandt andet piber.

Rav er en populær smykkestein

Rav er en populær smykkestein og finnes i både røde, brune og guloransje nyanser.

© Shutterstock

Siden oldtiden har rav også været brugt i medicin og ved helbredende ritualer. I traditionel kinesisk medicin blev rav brugt til at berolige sindet. I et studie fra 2019 fandt kinesiske forskere ud af, at de gamle healere måske havde fat i noget.

I visse dele af oldtidens Kina var der også tradition for at afbrænde rav under store fester. Ravet afgiver nemlig en særlig musket-aroma, som eftertiden har forsøgt at kopiere til parfumer. I lang tid blev ambra - tarmsten fra kaskelothvalen - brugt som et billigere alternativ. I dag fremstilles de fleste rav-dufte syntetisk.

Hvad kan rav fortælle os om fortiden?

Rav kan gemme på spor fra en fjern fortid, som vi ellers ikke ville have fået indsigt i. Særligt de mange ravklumper med dyr eller plantedele indeni har givet forskerne uvurderlige ekstra brikker til evolutionens store puslespil.

Rav kan både røntgen- og CT-skannes. Det betyder, at forskere kan lave 3D-modeller på computer eller printe fossilerne, så de kan studeres på tættere hold uden ravets urenheder. Den teknik har blandt andet kastet lys over en særlig gekkos knoglestruktur, der indtil da var et missing link mellem andre fund og nutiden.

Ravklumper, der har indkapslet insekter og plantedele, kan også gøre os klogere på, hvornår et dyr eller en plante eksisterede på et særligt sted på Jorden. For eksempel findes der ravklumper med rester fra en tidlig slægtning til stryknintræet, der viser, at den nu uddøde plantegruppe asterider - der også tæller lyng og hortensia - fandtes i Amerika for 20 til 40 millioner år siden.

Særligt insekter i rav kan også give et indblik i, hvordan forfædre til vor tids smådyr levede. Der har blandt andet været eksempler på, at to mitter er blevet fanget i harpiks, mens de var i gang med at parre sig.

Den opdagelse har vist forskerne, at insekterne for millioner af år siden havde en anden sex-teknik end i dag. Dengang lå de ovenpå hinanden, som mitterne i ravklumpen, hvorimod de i dag parrer sig ende mod ende.

Hvordan kan man finde rav?

Det er bedst at lede efter rav i efteråret og vinteren. Her er der typisk flere storme, der kan skylle det hærdede harpiks op på stranden.

Ravet ligger typisk blandt tang, muslingeskaller, grene og andet opskyl et lille stykke oppe på stranden. Det er meget sjældent at finde rav blandt stenene lige i vandkanten. Men hvis der er rav at finde her, kan det være klumper på op til flere kilo.

Når du leder efter rav, skal du ikke lede efter noget, der ligner det flammende rødgule materiale fra en halskæde eller et armbånd. Sådan ser ravet først ud, når det er blevet behandlet og poleret. Inden ravet bliver poleret, er dets farve typisk mere afdæmpet, og det ligner i højere grad sten.

Hvis du er i tvivl, om du har fundet et stykke rav eller endnu en sten, er vægten en god rettesnor. Rav har en vægtfylde på kun 1,01, altså kun lidt mere end vand. Rav er derfor væsentligt lettere end sten på samme størrelse.

Et andet godt tip til ravjagten er en såkaldt ravlygte. Ravlygten udsender UV-lys, der får de fluorescerende mikroorganismer inde i ravet til at lyse op. Rav er som regel det eneste i strandkanten, der vil lyse op under uv-lys, så en ravlygte kan gøre jagten markant lettere.

Medbring en glas- eller metalbeholder til at opbevare dine ravfund i. Hvis du er uheldig, kan du nemlig komme til at forveksle rav med fosfor, der også danner ravlignende klumper.

Fosfor er imidlertid giftigt og kan i nogle tilfælde selvantænde og give grimme brandsår, hvis det kommer i kontakt med huden. Derfor skal du heller aldrig bide i et stykke rav, du lige har fundet.

Ligesom rav lyser fosfor også op under ravlygtens uv-skær, men rav vejer - ligesom med sten - mindre end fosfor, selvom vægtforskellen ikke er lige så tydelig her.

Hvad er rav værd?

På grund af sin skønhed og anvendelse i medicin, ved ritualer og kunsthåndværk har rav altid været kostbart. Nogle kalder det endda for 'Nordens guld' eller 'havets guld'. Det er måske lidt af en overdrivelse i dag.

En ravklump på størrelse med småsten er nemlig kun omkring fem til ti kroner værd. Hvis du til gengæld kommer hjem med en ravklump på omkring 100 gram, vil prisen ligge omkring 2.000 kroner. Jo større klump, jo højere pris per gram.

Udover størrelsen spiller kvalitet, farve, eventuelle revner og gennemsigtighed også en rolle for klumpens pris, ligesom fundet er væsentligt mere værd, hvis der er planter, insekter eller andre smådyr i ravet.

På grund af de mange parametre er det svært at opstille en generel kilopris for rav. Den bedste måde at få vurderet en ravklump på er ved at gå til en guldsmed eller anden ekspert.