Shutterstock
Sahara ved solnedgang

Sahara – verdens største ørken har vokseværk

Sahara fylder en tredjedel af det afrikanske kontinent, og den gigantiske, golde ørken er vokset med ti procent siden 1920. Men engang var Sahara faktisk et både grønt og frodigt område.

Sahara er verdens største ørken

En ørken er defineret som et område, der modtager mindre end 250 mm nedbør om året. Og ser man bort fra “isørkenerne” Antarktis og Arktis, er Sahara verdens største ørken.

Ørkenen omfatter det meste af Nordafrika og strækker sig over mere end ni millioner km2.

Mængden af sand er ufattelig, og hvert år blæser der mere end 180 millioner tons sand op i luften i gigantiske sandstorme.

Sandstorm

Sandstorme kan have vindhastigheder på op til 40 km/t og flytte flere tons sand og støv.

© Shutterstock

Sahara er berømt for sine spektakulære sandklitter – også kaldet “erg” – der kan nå en højde på næsten 300 meter og strække sig over 100 kilometer.

Sandet udgør dog samlet set kun omkring en fjerdedel af ørkenens samlede areal.

Hovedparten af Sahara består af grus og klipper. Ud over sandklitterne er ørkenen også dækket af bjerge og oaser.

Godzilla-støvsky rejste over Atlanten

Den 17. juni 2020 rejste den største støvsky i mere end 20 år 8000 kilometer over Atlanterhavet fra Sahara til USA, Caribien og Sydamerika. Satellitter fangede den gigantiske sandstorms færd.

Hvor ligger Sahara?

Grøn mur skal bremse Sahara

Sahara ligger i det nordlige Afrika og udgør over en tredjedel af det afrikanske kontinent.

Den gigantiske ørken strækker sine golde fangarme ind over i alt 11 lande – Egypten, Algeriet, Tchad, Libyen, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Sudan, Vestsahara og Tunesien.

Kort over Sahara

Sahara strækker sig over en stor del af det afrikanske kontinent.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Sahara er vokset med ti procent siden 1920 ifølge en undersøgelse foretaget af forskere fra University of Maryland i USA.

Årsagen til ørkenspredningen skal findes i naturlige såvel som menneskeskabte klimaforandringer samt menneskers overudnyttelse af jorden, der forvandler vegetation til tørke.

Ørkenspredningen udgør en stor trussel mod de afrikanske lande, der ligger på grænsen til Sahara, fordi deres landbrugsjord bliver erstattet af knastørt sand.

I 2005 besluttede 11 afrikanske lande at gå til modangreb mod den mægtige ørken ved at iværksætte en plan om at plante en grøn mur af træer på tværs af kontinentet.

Den Store Grønne Mur har til formål at forbedre landbrugsjorden og levegrundlaget for de 280 millioner, som lever i de berørte områder. Missionen er at plante ti millioner hektar træer og genoprette i alt 100 millioner hektar jord inden 2030.

Hvor dybt er sandet i Sahara?

Sahara var et frodigt paradis

Sandet i Sahara er mellem 21 og 43 meter dybt.

Under sandet findes der forskellige grundfjelde, og ved hjælp af satellitter har forskere også kortlagt masser af udtørrede floder og søer.

De underjordiske levn fra fortiden vidner om, at verdens største ørken indtil for få tusind år siden var et frodigt område.

Geologer har også fundet vand dybt under Sahara, som vurderes at have ligget der i mindst 200.000 år.

Vandet stammer ifølge geologer fra en nu udtørret megasø, der blev dannet for omkring en kvart million år siden, da Nilen oversvømmede det østlige Sahara og skabte en sø på mere end 42.000 km2.

Hvordan opstod Sahara?

Hvordan Sahara forvandlede sig fra et frodigt område til verdens største ørken, var i årtier en gåde. I 2010 kom forskere fra National Institute of Scientific Research i Québec dog endelig med et bud.

Ved at analysere jordaflejringer i bunden af søen Lake Yoa i Tchad kunne forskerne under ledelse af geologen Pierre Francus bevise, at Sahara sandsynligvis tørrede ud fra midten af holocænperioden, der strækker sig 10.000 år tilbage i tiden.

Regnsky over ørkenen

I dag falder der i gennemsnit under 250 millimeter regn om året i verdens største ørken. Nogle år regner det slet ikke, mens der andre år kan komme flere byger ind over den glohede ørken. Det meste regn falder typisk mellem december og marts.

© Shutterstock

Dannelsen af verdens største ørken skete ifølge forskerne på grund af ændringer i Jordens bane om Solen, der påvirkede Solens indstråling på området, hvilket bl.a. fik konsekvenser for vejrmønstrene såsom monsunen.

Monsunen er det regnfulde vindsystem, som særligt rammer Asien og indikerer, at regntiden er gået i gang. Før ændringerne i Jordens bane om Solen blev Sahara ifølge forskerne også vandet af monsunen, men vejrfænomenet aftog, hvilket betød, at vegetationen i Sahara begyndte at forsvinde, og området gradvist tørrede ud.

“Resultaterne viser, at Sahara begyndte at tørre ud for seks tusind år siden. Ørkenen nåede stadiet med dens nuværende betingelser for omkring 1100 år siden,” udtalte Pierre Francus til space.com i 2010.

Hvilke dyr lever i Sahara?

Gold ørken har rigt dyreliv

Dagtemperaturen i Sahara kan snige sig op på 57 grader, hvorimod nattemperaturen ofte er under frysepunktet, da den opvarmede jord hurtigt taber varme – bl.a. fordi der ikke er noget skydække til at holde på den varme, som jorden afgiver, når Solen går ned.

På trods af disse ekstreme forhold er der alligevel et rigt dyreliv.

Der findes over 300 forskellige fuglearter i Sahara, og i ørkensandet, i sumpområderne og blandt klipperne vrimler det med øgler, kamæleoner, skorpioner og slanger som kobraer og hugorme.

Ørkenen er også hjemsted for en række unikke dyr, heriblandt den vestafrikanske krokodille, ørkenræven (fennek), sølvmyren og den nordvestafrikanske gepard.

Sidstnævnte er stærkt udrydningstruet, da der kun er omkring 250 eksemplarer af rovdyret tilbage.

Sahara var engang hjem for gigantiske søuhyrer

Det er svært at forestille sig i dag, men for 50 millioner år siden var verdens største ørken hjemsted for et hav på 3000 kvadratkilometer – eller fire gange størrelsen på New York City. Det viser amerikansk forskning fra 2019.

Havet, der var 50 meter dybt, husede en lang række mærkværdige dyr såsom 12 meter lange søslanger, gigantiske krokodiller og enorme lungefisk.

Det afslører en lang række fossiler, som forskerne har udgravet og analyseret i den nordlige del af Mali.

Fossiler

Amerikanske palæontologer fandt fossiler af tænder tilhørende en for længst uddød lungefisk.

© AMNH

Arternes gigantiske størrelser fik forskerne til at spekulere på, om der herskede en form for “gigantisme” i det nu udtørrede hav.

Gigantisme er et evolutionært fænomen, hvor dyrearter udvikler sig til at være uforholdsmæssig store pga. nogle særlige lokale forhold. Det kan fx være i dybhavet eller på isolerede øer, hvor dyrene ikke har nogen naturlige fjender.

Udgravningerne i Mali fandt sted ad tre omgange i 1999, 2003 og 2009, men forskerne inddrog også fossiler, der blev udgravet endnu tidligere. I 1980’erne fandt britiske arkæologer en lang række fossiler i området, herunder et meget stort skildpaddeskjold, som er blevet analyseret på ny.

LÆS OGSÅ: Verdens største sø