Shutterstock

Sandheden om økologi

Økologisk landbrug er eksploderet siden årtusindskiftet, og forskere vurderer, at økologiske fødevarer kan mætte alle verdens munde i fremtiden. Det kræver dog, at vi smider mindre mad ud og spiser mindre kød – også for klimaets skyld.

"Økologi er bedre for klimaet" - NEJ

Økologisk landbrug er lige så dårligt for klimaet som konventionelt. En af de helt store syndere er koen, som forskere derfor nu vil forsøge at gøre mere klimavenlig.

Økologisk landbrug udleder færre drivhusgasser pr. hektar landbrugsjord end konventionelt landbrug.

Det skyldes bl.a., at økologer bruger organisk gødning og har flere græsmarker, som optager mere kulstof i jorden.

Til gengæld producerer økolandmænd færre fødevarer pr. hektar. En opgørelse af klimaaftrykket for økologiske og konventionelle fødevarer viser dødt løb mellem de producerede enheder.

© shutterstock/ ken ikeda madsen

Tang sætter prop i koens giftige prutter

Ko udsender metan

En ko udleder ca. 500 l metangas om dagen. Metan har en ca. 23 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2.

Drivhuseffekten øges

Drivhusgasserne fanger Solens stråler og sender dem tilbage mod Jorden, hvilket får temperaturerne til at stige.

Tang gør ko metanfri

Forsøg viser, at tangen Asparagopsis taxiformis kan reducere koens produktion af metangasser med 99 pct.

I Danmark har et kilo oksekød fx et klimaaftryk på ca. 14 kilo CO2-enheder pr. kilo kød – hvad enten det er produceret økologisk eller konventionelt.

Koens høje klimaaftryk skyldes, at den udleder metangasser. Forskere anslår, at metan står for omkring 30 pct. af landbrugets samlede udledning af drivhusgasser.

Derfor forsøger forskerne nu at gøre koen mere klimavenlig. En løsning er at genmodificere dyret til at indeholde færre mikrober, de bakterier, som producerer metangassen i koens mave.

En anden løsning er nye kostvaner. Forskere fra Australien har vha. en kunstig komave bevist, at en diæt bestående af tangplanten Asparagopsis taxiformis kan reducere koens metanproduktion med helt op til 99 pct.

"Økologi kan brødføde hele verden" - JA

Økologi er ifølge FN et vigtigt redskab i kampen mod sult og fattigdom.

Omfattende forskning viser, at økologiske metoder skaber mere frugtbar jord, som samtidig også er mere klimarobust og giver op til dobbelt så meget mad i de fattigste dele af verden.

50 pct. af alle fødevarer i verden produceres allerede i dag uden kunstgødning og pesticider.

Det samlede areal for økologiske landbrug i verden omfattede 69,8 mio. hektar i 2017 – en stigning på 60 pct. siden 1999.
Kilder: The World of Organic Agriculture/Landbrug & Fødevarer

Skal det tal nå op på 100 pct., kræver det, at vi skærer ned på kød og animalske produkter og sørger for, at en fjerdedel af alle fødevarer ikke går til spilde, som tilfældet er det i dag.

7 pct. af klodens areal bliver i dag brugt til planteproduktion til menneskeføde. Hele 27 pct. bliver brugt til husdyrproduktion.

Kan vi inddrage 10 pct. af det areal, der bruges til husdyrproduktion, vurderer forskerne, at vi godt kan brødføde verdens befolkning med økologiske fødevarer.

"Økologi er fri for pesticider" - NEJ

Økologer har tilladelse til at anvende enkelte pesticider i økologien, hvis afgrøden er i akut fare. I 2017 udgav EU en stor rapport om brugen af sprøjterester i fødevarerne i EU-landene samt Norge og Island.

I alt 134 forskellige pesticider blev der fundet i økologiske fødevarer. Resterne var små og gav ikke anledning til sundhedsmæssige bekymringer. Men pesticider findes altså også i økologien.

Omenat kuuluvat niihin luomutuotteisiin, joita käsitellään yleisimmin torjunta-aineilla.
Lähteet: Bæredygtigt Landbrug/European Food Safety Authority (EFSA)

© Shutterstock

Kun naturlige og ikkesyntetiske pesticider er dog tilladt, når økologer skal bekæmpe skadedyr og svampe i afgrøderne.

En af de mest potente naturlige pesticider er nervegiften pyrethrin, som er udvundet fra blomsten krysantemum.

Pyrethrin bliver brugt til at slå insekter ihjel med, men er også farlig for bier og skadelig for miljøet.