Sidste advarsel fra FN-panel: Fremtidens klima afgøres i dette årti

Beslutninger frem mod 2030 afgør, hvor meget den globale opvarmning kan begrænses, mener klimapanel.

Donau-floden i Tyskland gik over sine bredder i 2021. Et syn, tyskerne risikerer at opleve oftere i takt med, at klimaet bliver varmere.

© Shutterstock

Der tales med alvorstunge ord i den afsluttende rapport fra FN's Klimapanel, IPCC, der er udkommet mandag.

Allerede nu ser vi flere og voldsommere hedebølger og oversvømmelser på grund af global opvarmning. Vi gør ikke nok for at begrænse den. Og med hver stigning eskalerer de farer, vi står over for, lyder det.

Men der er også et lille glimt af håb i rapporten, som er den opsamlende del af panelets sjette hovedrapport om klimaet siden 1990.

Der er muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse samfundet, og de er både tilgængelige og gennemførlige.

"Rapporten understreger nødvendigheden af at tage mere ambitiøst fat og viser, at hvis vi gør det nu, kan vi stadig sikre en beboelig, bæredygtig fremtid for alle," siger sydkoreaneren Hoesung Lee, formand for Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Men det skal ske hurtigt. Beslutningerne i dette årti afgør i høj grad, om den globale opvarmning kan begrænses til 1,5 eller 2 grader, hedder det.

Verdens lande blev i 2015 enige om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader og helst ikke mere end 1,5 grader, som ellers vil gøre uoprettelige skader på naturen.

Temperaturen er allerede steget 1,1 grad siden industrialiseringen, og de bedste skøn peger på, at vi vil krydse 1,5 grader allerede på kort sigt.

Rapporten er linje for linje blevet gennemgået og præciseret i sidste uge ved et maratonmøde i Schweiz, da der skal være opbakning fra alle de knap 200 lande til formuleringerne.

Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der repræsenterer Danmark. Afsted har blandt andre været Adrian Lema, chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

"Vi er endt med en rapport, som formentlig er den vigtigste rapport i det her årti på klimaområdet," slår han fast.

Det skal ske i dette årti

Den bygger på otte års arbejde, og vi kommer derfor ikke til at få en sådan rapport igen i dette årti, fordi det er så omfattende.

"Det er i det her årti, vi ved, at vi skal knække CO2-kurven, hvis vi skal på en kurs mod at begrænse opvarmningen til 1,5 grader. Så derfor er det et vigtigt dokument til beslutningstagerne".

Han peger på, at det ligger i alle politikernes tasker, når de senere på året skal til klimatopmøde i De Forenede Arabiske Emirater - COP28.

Her sikrer det, at der er et fælles, forskningsmæssigt grundlag at stå på:

"Dokumentet bygger bro. Og derfor er det vigtigt i politisk kontekst".

Rapporten kommer, samtidig med at ledere fra hele verden mandag og tirsdag samles til klimamøde i Danmark, hvor der tages hul på processen frem mod klimatopmødet senere på året.