Sjældne sommerfugle er væk tre ud af fire steder

Et studie af 22 sjældne dagsommerfugle viser, at udbredelsen er skrumpet 72 procent i det østlige Danmark.

Over halvdelen af de danske dagsommerfuglearter er truede eller særligt sårbare. En af dem er den sorte ildfugl - på latin: lycaena tityrus - der ses her.

© Robert Flogaus-Faust / Wikimedia Commons

Farverige sommerfugle sætter kulør på det danske sommerlandskab, men mange af arterne er i stærk tilbagegang. Nu understreger nye tal, hvor alvorligt det står til.

I en stor undersøgelse er 22 sjældne arter af dagsommerfugle - en tredjedel af dem, der er i landet - blevet fulgt over en årrække.

På 26 år er de forsvundet fra tre ud af fire steder i Østdanmark, viser studiet fra Københavns Universitet.

"Det tager ret lang tid, før en art er væk, fordi den så skal forsvinde fra samtlige lokaliteter. Men det er tæt på at ske for rigtig mange arter," siger biolog Emil Blicher Bjerregård.

I 1993 var de 22 arter spredt ud over 565 lokaliteter i Østdanmark.

I 2019 var de til stede 158 steder.

Undersøgelsen er lavet i det østlige Danmark, men Emil Blicher Bjerregård peger på, at stort set samme billede tegner sig i Jylland.

Undersøgelsens resultater overrasker ikke Therese Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

"Sommerfugle er en god indikator for andre arter. Hvis sommerfuglene forsvinder, er der også andre arter, der er forsvundet. Det er bare ikke sikkert, at det er nogle, som vi kortlægger og har styr på på samme måde," siger hun.

Det kan for eksempel være, at vi har mistet arter, som er med til at lave bestøvning af vores afgrøder.

Den drastiske tilbagegang handler om, hvordan pladsen i Danmark bruges.

Sommerfuglenes levesteder er dårligt beskyttede mod menneskelige aktiviteter, og de beskyttede naturområder ligger som små isolerede frimærker.

Den vurderes højst at udgøre 2,3 procent af Danmarks areal, mens landbrug udgør over 60 procent.

Den vigtigste løsning er dog ikke - i hvert fald på kort sigt - mindre landbrug.

Beskyt eksisterende områder

I stedet skal vi sørge for at beskytte de eksisterende områder godt nok, vurderer Emil Blicher Bjerregård:

"Det er selvfølgelig fint, hvis man kan tage noget landbrugsjord ud af drift og konsolidere den eksisterende natur. Det kommer bare til at tage enormt langt tid, og det er ikke det mest effektive. For når stederne er væk, så er de væk," siger Emil Blicher Bjerregård.

I EU skal mindst 30 procent af naturen være beskyttet i 2030. En tredjedel skal være strengt beskyttet.

Det er der også brug for i Danmark ifølge Therese Nissen fra DN.

"Det er vigtigt, at vi giver plads til naturen, og at det er dedikeret plads og ikke bare noget, vi leger. Ellers tror jeg simpelthen, at vi kommer til at miste mange arter," siger hun.