Stor undersøgelse maler dystert billede af tyske træers sundhed

Adskillige måneder med regn har ikke kunnet rette op på en foruroligende tendens, der især har gjort stor skade på fire slags træer.

Luftfoto af et stykke tysk nåleskov, der er ved at dø ud.

© Shutterstock

Hvis træer kunne tale, ville der formentlig lyde et skingert lidelsesskrig fra de tyske skove.

En stor undersøgelse fra det tyske landbrugsministerium viser nemlig nu, at det står slemt til med de tyske træers helbred.

Ifølge undersøgelsen er kun hvert femte træ i de tyske skove sundt.

Nærmere bestemt har kun 21 procent af træerne fulde trækroner - en indikator, som forskerne bag undersøgelsen bruger til at betegne træernes sundhedstilstand.

Langt størstedelen af de knap 10.000 træer, der indgår i analysen, er til gengæld hårdt prøvet af hyppigere tørke- og varmeperioder. Det skriver det tyske videnskabsmagasin Spektrum.

Ifølge det tyske landbrugsministerium er den grelle situation i høj grad en konsekvens af sommeren 2022, der mange steder i landet var tør og varm.

Selv ikke regnfulde måneder i efteråret 2022 og i begyndelsen af 2023 har kunnet kompensere for det vandunderskud, den tyske jord har været plaget af i årene siden 2018, hvor adskillige tørre somre har sat naturen på prøve.

Ældre træer har det værst

Fire træarter, der tilsammen udgør tre fjerdedele af alle træer i Tysklands skove, er særligt hårdt ramt af klimaets ødelæggende effekter.

© Shutterstock

Om undersøgelsen:

Det gælder grantræer, der ifølge undersøgelsen havde betydelige skader på deres trækroner i 40 procent af tilfældene.

Tyske fyrretræer havde i 28 procent af tilfældene betydelige skader på deres kroner, mens det samme gjorde sig gældende for 45 procent af bøgetræerne og 40 procent af egetræerne i de tyske skove.

Generelt bemærker forskerne bag undersøgelsen, at ældre træer oftere havde større huller i trækronen end yngre træer.

Undersøgelsens resultater har fået det tyske landbrugsministerium til at stille 900 millioner euro til rådighed frem mod 2026. Pengene skal blandt andet gå til at plante flere forskellige træer for at gøre skovene mere modstandsdygtige overfor et stadig mere varmt og tørt klima.