Shutterstock

Truede arter kæmper sig tilbage

De har stirret direkte ned i afgrunden og været på kanten af udryddelse. Men takket være en hjælpende hånd fra mennesket og rene lykketræf har en række sejlivede dyr kæmpet sig tilbage.

Hjort returnerer til Kina. Sviptur til England blev miluhjortens redning.

I 1905 blev den sidste kinesiske miluhjort skudt. Heldigvis havde jarlen af Bedford i England kort forinden importeret en håndfuld hjorte. I 1985 blev 18 af hjortene bragt hjem til Kina, hvor de siden er blevet til 700 vildt­levende eksemplarer.

Staffan Widstrand

Japanerne udryddede nationalfugl. Syv eksemplarer havde gemt sig i Kina.

Til trods for at den japanske ibis er landets nationalfugl, døde den sidste vilde fugl i 2003. Men takket være en gruppe på syv fugle, som blev fundet i Kina, sørger kunstige udrugningscentre for, at 100 japanske ibisser årligt bliver sat fri i naturen.

Staffan Widstrand

Kulstop redder polarræven. Kun fire kuld unger blev født i 1999.

Polarræven lever i dyb afhængighed af sin primære føde, lemminger. Syreregn pga. svovl fra kulkraftværker fik lemmingbestanden til at falde og truede polarræven med udryddelse. Færre kulkraftværker i bl.a. England hjælper nu ræven tilbage.

Mireille de la Lez/Wild Wonders of Europe

Bisoner stortrives i polen. For første gang i 250 år lever bisoner frit i Europa.

Den europæiske bison var reduceret til 13 eksemplarer. I 1952 blev bisonen genudsat i Bialowieza-skoven i Polen, og bl.a. de seneste årtiers varme vintre har haft en positiv effekt på de 900 kg tunge dyr, som nu tæller 4000 eksemplarer.

Stefano Unterthiner/Wild Wonders of Europe

Gæs overvandt invasion. Svin og rotter overtog Hawaii.

Hawaiigåsen er klodens sjældneste gås. Indførelsen af svin, katte, hunde og rotter til Hawaii reducerede bestanden til blot 30 individer i 1952. De resterende fugle blev indfanget og opdrættet i fangenskab, så øerne i dag tæller 2500 gæs.

Staffan Widstrand

Moskusoksen vender hjem til sverige. Langsomme dyr var let bytte for jægere.

Moskusokser levede i hele det arktiske område, men blev pga. jagt begrænset til Nordgrønland og et par canadiske øer. Nu genudsættes moskusoksen, men da den ikke har levet i naturen i århundreder, anses den i dag som en invasiv art i Sverige.

Vincent Munier/Wild Wonders of Europe

Højspænding ristede unge ørne. Kaninmangel medførte hungersnød.

I 1980’erne blev 80 pct. af alle kejserørneunger dræbt af højspændingsledninger. Da bestanden af ørnens primære bytte, kaniner, samtidig faldt, var den nær uddød. Nu sørger bl.a. omlægning af ledninger for, at bestanden årligt stiger 7 pct.

Staffan Widstrand

Vildhest græsser savannen frem. Przewalskis hest genskaber “Europas Serengeti”.

Przewalskis hest blev reduceret til så lidt som seks individer, men har i dag fået en vigtig opgave. Sammen med kronhjorte og urkvæg skal hesten genskabe “Europas Serengeti” – enorme steppeområder, der skal rumme tusindvis af vilde arter.

Milan Radisics/Wild Wonders of Europe

Langhornet araber var jaget vildt. Oryxen forbedrede sin udryddelsesstatus.

Den arabiske oryx blev udryddet i naturen i 1970’erne, primært pga. jagt. Takket være et suc­ces­fuldt avlsprogram blev oryxen som den første art nogensinde klassificeret tilbage til “truet” efter at have haft statussen “udryddet i naturen”.

Staffan Widstrand