Shutterstock

Hvorfor er jorden rød i tropiske egne?

Jeg har tit undret mig over, at jorden er rød i troperne. Hvordan kan det være?

Jord er slutresultatet af nedbrydningen af det, der engang var fast klippe. Blot der er tid nok til rådighed, vil kemiske, fysiske og biologiske processer gradvist udvikle et lag af jord oven på den faste klippe.

Klimaet er afgørende for jordbundsdannelsen, idet det sætter rammen for samspillet mellem de kemiske og biologiske processer, der nedbryder klippematerialet. Farven på jord bestemmes af de mineraler, den indeholder.

Bliv klogere på livets planet Jorden!

Jernoxider farver jorden rød

Røde jorde skyldes et højt indhold af jernoxider, som er rustrøde. Røde jorde finder man i varme, fugtige egne, hvor de er udviklet fra bjergarter, som er rige på jern.

Tropernes dybrøde jorde kaldes laterit, og de er udviklet over millioner af år. I de tropiske lateritjorde er stort set alle silicatmineraler, som udgør hovedparten af de fleste bjergarter, blevet omdannet, så der kun er jernoxider og aluminium tilbage.

Næringsfattige jorde

I tidernes løb er så meget vand passeret gennem jorden, at alle opløselige mineraler er vasket ud. Derfor er disse jorde også næringsfattige.

Til sammenligning indeholder jorde i tempererede egne ofte et tykt lag rigt på organisk materiale, og udviklingen af jorden er i balance med udvaskningen af næringsstoffer. Det betyder, at jorden kan dyrkes i mange år, mens jorden i troperne kun kan dyrkes intenst i få år.