Shutterstock

Gigantisk økosystem gemmer sig i undergrunden

Forskere har efter ti års kortlægning fundet et skjult økosystem mere end 2,5 kilometer nede i undergrunden. Opdagelsen flytter grænserne for, hvor liv kan trives.

1200 forskere fra 52 lande har brugt ti år på at kortlægge et gigantisk økosystem skjult dybt under Jordens overflade.

I et miljø uden sollys, med ekstremt høje varmegrader og hårdt tryk trives milliarder af mikroorganismer. De små organismer, som lever over 2,5 km nede i undergrunden, har overlevet her i millioner af år isoleret fra Jordens overflade.

Den nye forskning har afsløret, at de kan klare sig med meget mindre energi, end forskerne havde troet muligt.

Denne rundorm er blandt de flercellede organismer, forskerne fandt under Jordens overflade. Rundormen lever i 1,4 kilometers dybde.

© Image courtesy of Gaetan Borgonie/Extreme Life Isyensya, Belgium

Nogle af dem er såkaldte arkebakterier, der hører til livets mest primitive og ældste livsformer.

Organismer lever i 120 graders varme

Arkebakterier findes i helt iltfrie miljøer, og mange af dem er såkaldte ekstremofiler, hvilket betyder, at de kan leve i miljøer, som fx er ekstremt saltholdige, sure eller meget varme.

Forskerne fandt således organismer, som levede i dybe jordlag med temperaturer på over 120 grader.

70% af Jordens bakterier og arkebakterier lever nede i undergrunden, viser nye undersøgelser. Livet er fundet i dybere jordlag, end forskerne regnede med.

Det er ny rekord, men forskerne er sikre på, at den vil blive slået af andre endnu ukendte organismer i endnu dybere jordlag.

Indtil videre omfatter forskernes data prøver taget fra borehuller, som rækker 5000 meter ned i undergrunden.

Liv findes i selv det dybeste hul

Da de indsamlede materialet, regnede de med at finde en nedre grænse for, hvor dybt i jordskorpen livet kunne trives, men den viste sig ikke.

Livet har tilsyneladende erobret dybder, vi endnu ikke kan bore os ned til.

Ifølge forskerne sætter den nye viden om det underjordiske liv også nye grænser for livsbetingelserne på andre kloder. Måske kan liv trives, hvor vi har anset det for umuligt.