Shutterstock
Vinden flytter sandet i Sahara ørkenen

Hvad er der under sandet i Sahara?

Sahara er mange steder dækket af sand. Men hvor tykt er laget af sand? Og hvad findes der under ørkensandet?

Sahara er verdens største ørken. Den dækker næsten en tredjedel af Afrika, og selv om vi forbinder Sahara med sand, så består store dele af ørkenen af stensletter, nøgne klipper og bjerge. Men især mod vest og nord er store områder af Sahara dækket af sand.

Sandet udgør nogle steder blot et tyndt tæppe, mens laget af sand i lavninger kan være flere hundrede meter tykt. Når det blæser, kan der dannes op til 300 meter høje klitter i ørkenen.

Sandstorme flytter sandet i Sahara

På grund af vinden flytter sandet i Sahara sig langsomt. Under sandstorme blæser noget af sandet ud over havet eller ind over de omliggende lande, men langt det meste sand bliver i Sahara, hvor det på grund af de fremherskende vinde ganske langsomt cirkulerer. Bevægelsen foregår modsat urets retning, så sandet i det nordlige Sahara bevæger sig fra øst mod vest, mens det i det sydlige Sahara flytter sig fra vest mod øst.

Helleristning i Sahara.

Helleristninger vidner om en frodig fortid i Sahara ørkenen, hvor store dyr engang levede i området, der senere blev til ørken.

© Shutterstock

Sahara har en frodig fortid

Under sandet i Sahara, finder man grundfjeld af forskellig slags. Desuden har man ved hjælp af satellitter med specielle sensorer opdaget masser af udtørrede floder og søer under ørkensandet.

De vidner om, at Sahara indtil for få tusinde år siden var et frodigt område. Det samme gør det vand, man mange steder finder dybt under ørkenen. Geologerne har fastslået, at i hvert fald noget af vandet har ligget der i mindst 200.000 år.

Kan Sahara gøres grøn?

Sahara kan muligvis gøres grøn igen. Forskere fra University of Maryland har lavet klimamodeller, hvor store vind- og solfarme i Saharas ørken kan generere grøn energi, samt hæve luftfugtigheden i ørkenen. Den højere luftfugtighed vil give nedbør, som kan gøre regionen grøn igen.

Naboregionen, Sahel, vil også opleve øget nedbør. Med øgede muligheder for landbrug og adgang til drikkevand for befolkningen.

Et teoretisk Sahara dækket af vind- og solfarme vil også kunne forsyne hele verdenen med ren energi i mange år frem. Op mod 79 terawatt ville kunne blive produceret. Til sammenligning var hele Jordens energibehov i 2017, hvor undersøgelsen blev lavet omkring 18 terawatt.