Hvad er en salthorst?

Jeg har læst, at salthorste findes mange steder i verden, men hvordan er de egentlig blevet dannet?

Zagros mountains

En salthorst er nærmest en kæmpe ballon af salt, der er steget op fra undergrunden. I undergrunden findes salt som geologiske lag, der er dannet ved, at afsnørede bassiner med saltvand er fordampet, hvorved saltet er blevet tilbage. Sådanne inddampningsbjergarter kaldes på fagsproget evaporitter.

Geologisk set er det mest spektakulære eksempel på sådanne “fordampningsepi-soder” nok, at Middelhavet i et tidsrum for mellem fem og seks millioner år siden i flere omgange er fordampet fuldstændigt. Herved er der blevet dannet tykke lag af evaporitter, der efterfølgende er blevet dækket af andre sedimenter som sand og ler.

Salthorstene opstår, fordi salt har en relativt lav vægtfylde i forhold til de sedimenter, der er aflejret ovenpå. Salt har således en vægtfylde på 2,2 g/cm3, mens omgivende bjergarter typisk har en vægtfylde på 2,8 g/cm3. På grund af den lavere vægtfylde og et højere tryk fra de omkringliggende bjergarter vil saltet søge opad som en varmluftballon.

halit

I denne proces deformeres de omkringliggende lag, hvorved lagene ovenpå bliver skubbet opad, så de danner en bule i landskabet. Højt tryk og en høj temperatur i undergrunden vil yderligere hjælpe processen på vej, da salt bliver plas-tisk under sådanne forhold – ved 100 grader og 600 atmosfærers tryk opfører salt sig nærmest som varmt smør.

En salthorst kan rejse sig flere kilometer op gennem de ovenliggende geologiske lag. I nogle tilfælde kan saltet endda gennembryde jordoverfladen og danne deciderede saltgletsjere, som det blandt andet kendes fra Zagrosbjergene i Iran.

Salthorste har flere funktioner

Salthorste er gavnlige af flere årsager. Dels er de kilde til salt som råmateriale – både som spisesalt og til det vejsalt, vi spreder om vinteren.

Derudover kan saltet på grund af sin uigennemtrængelighed fungere som såkaldte “oliefælder”, hvor olie kan samle sig i lommer. Endelig bruges salthorste også som opbevaringssted for forskellige slags farligt affald.