Hvor er Jordens skorpe tykkest?

Er der forskel på tykkelsen af Jordens skorpe? Og hvor på kloden findes i givet fald den tykkeste skorpe?

illustration af de forskellige lag af jordens skorpe
© Shutterstock

Jordens skorpe, som er det yderste af flere lag, har en meget varierende tykkelse. Under de store oceaner er den kun omkring syv kilometer tyk, mens kontinentalskorpen er mellem 10 og 70 kilometer tyk med et gennemsnit på cirka 40 kilometer. Forklaringen ligger i den måde, skorpen opstår på. I oceanerne dannes der hele tiden ny skorpe ved de såkaldte spredningsrygge, der ligger midt imellem kontinenterne. Her strømmer flydende lava ud og bliver til ny skorpe, som samtidig er frisk havbund. Skorpen presses hele tiden væk fra ryggen og ender under kontinenterne. Derved bliver skorpen under kontinenterne tykkere og tykkere. Samtidig sker der nogle voldsomme geologiske processer, når pladerne presses ind under hinanden. Kontinentalskorpen består ofte af gamle bjergkæder, der er opstået langs kontinenternes kanter. Når oceanpladerne med deres sedimenter skubbes ind under dem, bliver de varmet så kraftigt op, at meget af materialet smelter og presses op som lava. Derfor ser man ofte vulkaner i disse egne. Det gælder for eksempel Andesbjergene, der sammen med Himalaya har den tykkeste skorpe på Jorden under sig – nogle steder over 60 kilometer.