Hvor langt har man boret ned i Jorden?

Hvad er det længste, man indtil nu er nået ned i Jorden, og er det overhovedet teknisk muligt at bore helt ind til dens kerne?

© Shutterstock

Geologer og ingeniører arbejder med forskellige typer boringer. Vandforsyningsboringer når sjældent længere ned end ca. 100 m, og olieboringer slutter ofte på 2-4 kilometers dybde. Men i forbindelse med videnskabelige boringer kan der være behov for at trænge væsentlig dybere ned i jordskorpen for at få oplysninger om jordklodens opbygning. Ved disse boringer er temperatur og trykforhold vigtige faktorer, fordi man bruger væsker til bl.a. at skylle det knuste stenmateriale op fra borehovedet, og ved uventet høje temperaturer kan væskerne ikke anvendes, fordi de ændrer egenskaber.

Teknikken sætter simpelt hen grænser for, hvor dybt man kan bore. Jordens centrum ligger ca. 7000 kilometer under vores fødder, og på kun 350 kilometers dybde er forholdene helt ekstreme. Her ligger temperaturen på ca. 1200º C. Den hidtil dybeste boring er udført af russiske videnskabsmænd, der i 1970 startede et projekt med 12 dybe boringer fordelt over hele Sovjetunionen. Den dybeste skulle trænge ned i 15 kilometers dybde, og i 1983 nåede man med en boring på Kola-halvøen i arktisk Rusland 12.262 m.

På grund af pengemangel har selve boreprogrammet stået stille lige siden, men der hentes stadig geofysiske data op fra de måleinstrumenter, der er sænket ned i det ca. 25 cm brede hul. Målingerne har bl.a. vist, at temperaturen 12 km nede i undergrunden ligger på 200º C – det dobbelte af, hvad de russiske forskere havde forventet.